Szykuje się zmiana stawek za wywóz odpadów

dodano: 2020-08-25 11:01:11, autor: Redakcja, źródło: szprotawa.org.pl

W najbliższy piątek odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Radni będą podejmować ważne decyzje w sprawach dotyczących gminy oraz jej mieszkańców.W porządku obrad najwięcej miejsca zajmują uchwały związane z raportem o stanie gminy za rok 2019 i udzieleniem wotum zaufania oraz rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Szprotawy, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia gminy za 2019 rok wraz z opiniami wymaganych podmiotów i związanym z tym udzieleniem absolutorium. W tym roku z uwagi na epidemię COVID-19 termin na przyjęcie w/w uchwał został wydłużony do 31 sierpnia.

Oprócz powyższych projektów radni zajmą się także inną istotną dla mieszkańców kwestią. Chodzi o zmianę stawek związanych z wywozem odpadów komunalnych. Niestety zgodnie z projektem stawki związane z odpadami wzrosną.

Obecnie wysokość opłat reguluje uchwała z 10 lutego 2020 roku. Zgodnie z jej brzmieniem stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych przez mieszkańców na terenie miasta Szprotawa oraz na terenach wiejskich Gminy Szprotawa tj.: na terenie miejscowości: Biernatów, Bobrowice, Borowina, Buczek, Cieciszów, Długie, Dziećmiarowice, Dzikowice, Henryków, Kartowice, Kopanie, Leszno Dolne, Leszno Górne, Nowa Kopernia, Pasterzowice, Polkowiczki, Rusinów, Siecieborzyce, Sieraków, Szprotawka, Wiechlice, Witków wynosi 22,50 zł na mieszkańca na miesiąc. Zgodnie z projektem opłata wzrośnie do kwoty 29 zł.

Natomiast stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych przez mieszkańców na terenie miasta Szprotawa oraz na terenach wiejskich Gminy Szprotawa tj.: na terenie miejscowości: Biernatów, Bobrowice, Borowina, Buczek, Cieciszów, Długie, Dziećmiarowice, Dzikowice, Henryków, Kartowice, Kopanie, Leszno Dolne, Leszno Górne, Nowa Kopernia, Pasterzowice, Polkowiczki, Rusinów, Siecieborzyce, Sieraków, Szprotawka, Wiechlice, Witków, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny obecnie wynosi 45,00 zł na mieszkańca na miesiąc. Po zmianie kwota wzrośnie do 58 zł. Projekt uchwały z nowymi stawkami jest dostępny tutaj.

Jak uzasadnia się konieczność podwyżki. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały podwyżka opłat wynika z konieczności pokrycia kosztów funkcjonowania systemu odbioru odpadów. Wzrosły stawki odbioru odpadów do recyklingu oraz za przyjęcie odpadów do instalacji przetwarzania. Dodatkowo epidemia COVID-19 spowodowała, że część mieszkańców pracujących za granicą pozostawała w kraju, co spowodowało większą ilość odpadów, które były odbierane z nieruchomości. Mieszkańcy nie zawsze aktualizowali deklaracje śmieciowe, a w przypadku pandemii nie było możliwości prowadzenia kontroli. Robiono zapasy żywności, z której spora część została potem wyrzucona na śmietnik. Liczba wyprodukowanych odpadów wzrosła o 30 ton w porównaniu do 2019 roku (stan na miesiąc lipiec). Na kwotę mają także wpływ rosnące ceny paliwa. Przy aktualnej kwocie za wywóz gmina nie będzie w stanie pokryć kosztów wywozu odpadów za miesiące od września do grudnia 2020 roku.

System gospodarki odpadami musi się bilansować, dlatego podwyżki opłat w tym zakresie będą niestety nieuchronne. Wysokość stawek będzie jednak ostatecznie zależała od decyzji radnych.

Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Powyborczy wywiad z Mirosławem Gąsikiem

dodano: 2024-04-10 09:09:38, autor: Redakcja, źródło: szprotawa.org.pl

Rozmawiamy z Mirosławem Gąsikiem, który w niedzielnych wyborach samorządowych już w pierwszej turze zwyciężył w rywalizacji o fotel Burmistrza.
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Poznaliśmy radnych Powiatu żagańskiego

dodano: 2024-04-08 13:20:43, autor: Redakcja, źródło: szprotawa.org.pl

Mieszkańcy gmin Szprotawa, Małomice i Niegosławice wybrali 7 przedstawicieli do Rady Powiatu Żagańskiego. Oto lista reprezentantów.
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Wybory w sąsiednich gminach

dodano: 2024-04-08 09:13:06, autor: Redakcja, źródło: szprotawa.org.pl

W Małmicach o wygranej Burmistrza zadecydowało dokładnie 100 głosów. W gminie Niegosławice zaś o tym kto zasiądzie w fotelu wójta zadecyduje druga tura, w której zmierzy się dwóch doświadczonych już włodarzy.
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Mirosław Gąsik ponownie Burmistrzem

dodano: 2024-04-08 06:50:48, autor: Redakcja, źródło: szprotawa.org.pl

Mieszkańcy miasta i gminy Szprotawa ponownie zaufali Mirosławowi Gąsikowi. Obecny Burmistrz będzie nadal pełnił swoją fukncję bowiem uzyskał 4858 głosów co stanowiło 72,25% ogólnej liczby głosów. Oznacza to, że w Szprotawie nie będzie drugiej tury wyborów.
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.