POGODA KOMÓRKA SZUKAJ FORUM KONTAKT PLAN
Turystyka...
...Charakterystyka
...Zabytki
...PTTK
...Muzea
...Infrastruktura rowerowa
...Szlaki turystyczne
Historia...
...Z dziejów miasta
...Kalendarium
...Epizody historyczne
...1945 - 1975
...Było, minęło...
...Biografie mieszkańców
...Izba Historii w Szprotawie
Miasto...
...Władze miejskie
...Położenie
...Ludność
...Miasta Partnerskie
...Symbole Miasta
...Geneza Nazwy
Przyroda...
...Informacje ogólne
...Okazy drzew
...Park Słowiański
...Buczyna Szprotawska
...Dąb Chrobry
...Bory Dolnośląskie
...Stawy Bobrowickie
...Ostoja przyrody
1945 - 1975
Lata 1945 - 1975 to okres od przejęcia władzy w mieście przez polską administrację aż do likwidacji szprotawskiego powiatu. Pragniemy tu przedstawić rozwój Szprotawy i zmiany zachodzące w życiu mieszkańców w tym okresie. Wyznaczone daty nie są okresem granicznym. Wiele przytaczanych faktów i danych statystycznych będzie wybiegało poza wyznaczony okres.


1. Struktura ludności
Lata 1945 – 1949 to okres masowej wędrówki ludności. Na tutejsze ziemie przybywali głównie repatrianci, którzy osiedlali się na terenach włączonych do Polski. Od 1950 do 1957 roku obserwujemy, że główną rolę w zasiedlaniu miasta ogrywał przyrost naturalny...

2. Życie kulturalne
W powiecie szprotawskim życie kulturalne najwcześniej rozwinęło się w świetlicach. Pierwsze zakładano już w 1946 roku. Powstało wtedy 9 świetlic (5 w mieście i 4 na wsi). Wraz z procesem rozwoju gospodarki wzrastała także ilość placówek...

3. Przemysł
Szprotawskie zakłady po II wojnie światowej znajdowały się w ruinie.
Ich mienie zostało częściowo zniszczone przez uciekających Niemców, drugą część zabrali jako wojenne łupy Rosjanie. Nic, więc dziwnego, że pierwsze powojenne lata (1945 – 1950) poświęcone były uruchomieni zdewastowanego majątku trwałego oraz...

4. Służba zdrowia
Zapewnienie opieki zdrowotnej mieszkańcom Szprotawy i okolic było jednym z najważniejszych zadań w przywracaniu miasta do życia. Sytuacja była bardzo trudna, po Niemcach pozostał jedynie zdewastowany szpital oraz kilka opustoszałych gabinetów lekarskich...

5. Budownictwo
W 1945 roku w Szprotawie na 1115 domów do zamieszkania nadawało się 756. 208 zostało całkowicie zniszczonych, zaś 142 wymagały dużych nakładów na remonty. W pierwszej kolejności w mieście zaczęto usuwać gruz. Odbudowa miasta trwała wiele lat. W 1952 roku w Szprotawie zakwalifikowano 1872 izby. W roku 1955 obliczono na terenie Szprotawy, Małomic i Przemkowa 25000 m² powierzchni zagruzowanych...

Sport...
...IV Liga Lubuska
...Szprotawska Halówka
...Liga Juniorów
...Liga Trampkarzy
...Koszykówka
...Siatkówka
...Tenis stołowy
Społeczności...
Wersje historyczne nie obsługują wtyczek społecznościowych
Lotnisko...
...Informacje ogólne
...Historia lotniska
...Opis obiektów
...Plan lotniska
...Turystyka
...Budowa drogi na lotnisko 2003 rok
...Obiekt specjalny - informacje
...Obiekt specjalny budynki
...Obiekt specjalny plan
...Samoloty
...Samoloty na lotnisku 3 czerwca 2004
...Pomniki samoloty na terenie baz lotniczych ZSRR w NRD
...Lotnisko w 2015 roku
...Obiekt paliwowy Szprotawa
...Lotnisko w 2017 roku
...Zmiany na lotnisku galeria
...Baja Inter Cars 2017
...Przebudowa budynku sztabowego
...Budowa dojazdu do pasa startowego
...Przebudowa DK 12 koło lotniska
...Budowa JRG na lotnisku
MKS Sprotavia...
...O klubie
...Terminarz ligowy
...Historia
...Archiwum sezonów
Praca...
...Oferty Urządu Pracy
Biblioteka...
...Prasa lokalna
...Książki o Szprotawie
Wokół miasta...
...Koleje
...Harcerstwo
...Komunikacja publiczna