Najważniejsze inwestycje w Gminie Szprotawa w 2016 roku

dodano: 2017-01-24 10:38:36, autor: Redakcja, źródło: Urząd Miejski Szprotawa

Pomimo trudnej sytuacji finansowej, w mijającym roku udało się zrealizować wiele potrzebnych inwestycji, dzięki którym gmina rozwija się pod względem społecznym i gospodarczym. Budowane i remontowane były drogi, chodniki, placówki oświatowe oraz świetlice wiejskie.Zadania finansowane były zarówno ze środków własnych, jak i ze źródeł zewnętrznych, w tym ze środków unijnych.

Modernizacja drogi i przystanku autobusowego w Nowej Koperni
Przy znacznym wsparciu finansowym spółki K. Schroeder Polska Sp. z.o.o., zmodernizowana została nawierzchnia drogi gminnej, stanowiącej dojazd do siedziby spółki oraz pól uprawnych, a także położona została nawierzchnia asfaltowa przy przystanku autobusowym.


Modernizacja nawierzchni ulic osiedla Piastowskiego
Nawierzchnie ulic: Robotniczej, Mieszka I, Wyszyńskiego, 11-go Listopada, Witosa, Wieniawskiego oraz Sikorskiego zostały wyrównane destruktem asfaltowym, a następnie utrwalono je poprzez wykonanie natrysku emulsją asfaltową z posypką z grysu bazaltowego.


Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dziećmiarowice
Zakres robót obejmował odwodnienie drogi, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej oraz budowę chodników. Zadanie współfinansowane było z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Modernizacja świetlicy wiejskiej w Witkowie
W ramach prac wykonana została elewacja budynku oraz pomalowano wnętrze świetlicy wiejskiej.


Modernizacja Zespołu Szkół w Wiechlicach
Realizacja zadania polegała na wymianie w całości instalacji elektrycznej, która dostosowana została do obowiązujących norm. Zaadaptowane zostało również pomieszczenie szatni na salę lekcyjną.

Modernizacja Zespołu Szkół w Wiechlicach filia Leszno Górne
W ramach zadania wymieniono częściowo instalację elektryczną, zaadaptowano pomieszczenie szatni na świetlicę, a sekretariat na nowoczesną salę lekcyjną.

Wykonanie elewacji przedszkola przy ul. Parkowej
Prace polegały na dociepleniu klatki schodowej, wykonaniu podbitki dachowej oraz uzupełnieniu i pomalowaniu elewacji.


Modernizacja dróg w obrębie wsi Buczek
Przy znacznym wsparciu finansowym ze środków budżetu Województwa Lubuskiego zmodernizowana została nawierzchnia dróg gminnych w obrębie wsi Buczek, stanowiących dojazd do tej miejscowości oraz do pól uprawnych. W ramach robót wykonana została nawierzchnia z mielonego gruzu betonowego i tłucznia.


Przebudowa ulicy Szewskiej w Lesznie Górnym
Zakres robót obejmował odwodnienie drogi oraz wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej.


Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkół nr 1 przy Pl. Kościelnym w Szprotawie
W ramach zadania wzmocniona została konstrukcja dachu, wymienione zostały na nowe łaty wraz z dachówką oraz przemurowane kominy.


Wykonanie chodnika w miejscowości Sieraków
Roboty obejmowały budowę chodnika z kostki betonowej wraz z krawężnikami i obrzeżami betonowymi.


Modernizacja dróg gminnych
W ramach modernizacji dróg wykonano nowe „nakładki” z mieszanki asfaltowej na odcinkach ulic Akacjowa, Brzozowa i Klonowa w Wiechlicach, Parkowej i Waszyngtona w Szprotawie. Wykonano również nową nawierzchnię asfaltową ul. Sądowej w Szprotawie. Łącznie wykonano ponad 8.500 m2 nowej nawierzchni.

Siłownie zewnętrzne w Nowej Koperni i Sierakowie
Nowe mini siłownie zewnętrzne w miejscowościach Nowa Kopernia oraz Sieraków są doskonałym miejscem zarówno dla osób młodych i aktywnych, jak i starszych, które cenią zdrowy styl życia. Wszystkie dotychczas powstałe siłownie zewnętrzne są ogólnodostępne i bezpłatne.Wymiana opraw oświetleniowych w centrum miasta
W ramach zadania zmodernizowano oświetlenie uliczne w centrum miasta. Wymieniono stare ponad 20 letnie oprawy na nowe energooszczędne wykonane w technologii LED. Wymieniono 45 opraw. Moc oprawy przed modrenizacją wynosiła 70 W, po wymianie 35 W. Poza tym nowe oprawy charakteryzują się większą efektywnością świetlną.


Budowa siłowni zewnętrznej w parku przy ul. 3-go Maja w Szprotawie
Powstała kolejna siłownia w parku przy ul. 3 Maja w Szprotawie. Jest ona częścią rozbudowywanego przez gminę od kilku lat terenu rekreacyjnego, na którym zwiększa się oferta aktywnego spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu. Terenowe urządzenia sportowe, które zostały przekazane mieszkańcom z pewnością przyczynią się do większej integracji społecznej oraz aktywizacji tych, którzy pozostają w domach bez pomysłu na wykorzystanie czasu wolnego. Ogólnodostępna, bezpłatna i nowoczesna napowietrzna siłownia, propaguje zdrowy rozwój i funkcjonowanie organizmu ludzkiego. Mieszkańcy mogą poprawić swą kondycję korzystając z 10 urządzeń. Dodatkowo Gmina wykonała odpowiednie podłoże, ogrodzenie i oświetlenie. Jest profesjonalnie, bezpiecznie i nowocześnie.


Ponadto gmina dofinansowała dwa zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Żaganiu, tj.
- Budowę ścieżki rowerowej Szprotawa – Małomice
- Budowę chodnika w miejscowości Dzikowice

Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Składowisko odpadów w Kartowicach zostanie zamknięte!

dodano: 2018-02-20 15:03:11, autor: Redakcja, źródło: Radio Zachód

Jak informuje Radio Zachód zarząd firmy SUEZ Zachód podjął decyzję o zamknięciu składowiska odpadów w Kartowicach k. Szprotawy.Przeczytaj więcej...
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Ogłoszono przetarg na budowę kanalizacji w Henrykowie

dodano: 2018-02-20 12:17:07, autor: Redakcja, źródło: szprotawa.org.pl

Spółka Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja ogłosiła przetarg na budowę kanalizacji we wsi Henryków - I etap.Przeczytaj więcej...
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Otwarto oferty w przetargu na budowę drogi rowerowej

dodano: 2018-02-19 11:54:51, autor: Redakcja, źródło: szprotawa.org.pl

Dzisiaj w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich dokonano otwarcia ofert w przetargu na budowę drogi rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 328 między Niegosławicami a tzw. Dworcowym Przysiółkiem.Przeczytaj więcej...
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Powiat ponowił przetarg

dodano: 2018-02-19 11:42:13, autor: Redakcja, źródło: szprotawa.org.pl

Powiat żagański ponowił postępowanie przetargowe na remont drogi powiatowej nr 1056f między Wiechlicami a Cieciszowem (od km 4,540 do 5,046).Przeczytaj więcej...
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.