Biografie mieszkańców >> Krzysztof Prejbisz

Znany także pod nazwiskiem Christophorus Preibisius, urodził się w 1580 roku w Szprotawie, gdzie ukończył gimnazjum klasyczne. Następnie opuścił miasto, aby studiować prawo i filozofię.Dzięki nieprzeciętnemu umysłowi zrobił europejską karierę (jako pierwszy szprotawianin) i zyskał sławę jednego z najznakomitszych uczonych XVII wieku. Był jednym z najznamienitszych profesorów akademickich swojej epoki. Uwieńczeniem naukowej kariery K. Prejbisza było stanowisko rektora uniwersytetu w Lipsku. Zmarł w roku 1651.