Warto chcieć

dodano: 2009-09-15 18:37:17, autor: Redakcja, źródło:

"Warto chcieć" to jeden z projektów zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Lubuskiego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Działanie 7.3. obejmuje projekty dotyczące inicjatyw lokalnych na rzecz aktywnej integracji. Każdy z 4 projektów otrzyma dofinansowanie w wysokości ok. 50 tys. zł.

Wśród projektów znajdują się:

1. Projekt Szprotawskiego Domu Kultury, którego celem jest aktywizacja i integracja seniorów gminy Szprotawa z lokalną społecznością, poprzez cykl działań mających na celu przełamanie bariery pokoleniowej. Zaplanowano warsztaty psychologiczne, komputerowe, wokalne oraz medialne.

2. "Włącz się do dialogu - z Liderami budujemy lepsze jutro" projekt Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich/Nowe Miasteczko, którego celem będzie kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym.
Zaplanowano m.in. szkolenia dotyczące funduszy strukturalnych, księgowości, form zatrudnienia w organizacji pozarządowej, pisania i rozliczania projektów oraz utworzenie w gminach Punktów informacyjnych dla Lokalnych NGO i wyznaczenie pracownika z gminy do współpracy z nimi.

3."Warto chcieć - Wiejska Akademia Muzyczna" projekt Towarzystwa Śpiewaczego o Sole Mio, którego celem jest stworzenie możliwości i warunków dla działania zespołu śpiewaczego przez organizowanie warsztatów śpiewaczych
dla chętnych mieszkańców gminy.

4. "Po polsku i po niemiecku - aktywna integracja społeczności lokalnej mniejszości niemieckiej Gminy Szlichtyngowa" projekt Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze. Celem jest
aktywizowanie społeczności lokalnej mniejszości Niemieckiej Gminy Szlichtyngowa. Zaplanowano realizację spotkań integracyjnych i cyklu edukacyjnego na temat integracji społecznej, wykluczenia społecznego, kultury, historii edukacji, szkolnictwa, rynku pracy i integracji europejskiej.

"Lubuski barometr koniunktury - badania i analizy" to projekt
badawczy, który został wybrany w ramach działania 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Z wizytą na przebudowie ulicy Brzozowej

dodano: 2023-06-06 13:26:19, autor: Redakcja, źródło: szprotawa.org.pl

Roboty związane z przebudową ulic na Wiechlicach idą pełną parą. Choć do ukończenia inwestycji zostało jeszcze wiele pracy coraz bardziej widać jaki będzie efekt końcowy. Dzisiaj przyglądamy się ulicy Brzozowej.Przeczytaj więcej...
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Widać zarys nowej drogi rowerowej

dodano: 2023-06-05 08:55:51, autor: Redakcja, źródło: szprotawa.org.pl

Rozpędu nabierają prace przy budowie drogi rowerowej prowadzącej szklakiem dawnej kolejki Szprotawskiej. Na wielu jej fragmentach widać już dokładny zarys nowej trasy.Przeczytaj więcej...
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Rośnie nowa hala Nord-a

dodano: 2023-06-03 14:57:01, autor: Redakcja, źródło: szprotawa.org.pl

Trwa rozbudowa zakładu Nord Systemy Napędowe Sp.z.o.o. zlokalizowanego w Wiechlicach. Aktualnie trwają prace ziemne oraz stawiane są pierwsze słupy konstrukcji. Widać już zarys przyszłej hali. Pod jej dachem będzie się mieścić łącznie ponad 30 000 m2 powierzchni.Przeczytaj więcej...
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Jak wygląda przebudowa ulicy Witosa?

dodano: 2023-06-02 20:54:15, autor: Redakcja, źródło: szprotawa.org.pl

W maju rozpoczęły się prace związane z przebudową ulicy Witosa w Szprotawie. Jest to pierwsza z planowanych w najbliższym czasie inwestycji na Zabobrzu. W kolejce czekają ulice Robotnicza, Jasna oraz Porzeczkowa.Przeczytaj więcej...
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.