Szprotawskie zamierzenia rowerowe

dodano: 2019-12-17 12:14:10, autor: Redakcja, źródło:

Gmina Szprotawa przygotowuje się do działań zmierzających do rozwoju turystyki rowerowej. W tym celu opracowano raport pn. Drogi rowerowe w gminie Szprotawa - analiza stanu, potrzeb i możliwości.Turystyka rowerowa jak i codzienne dojazdy np. do pracy z wykorzystaniem transportu rowerowego stają się coraz bardziej popularne. Dodatkowo ten środek transportu to dodatkowe zalety w postaci dbałości o środowisko naturalne i poprawę kondycji zdrowotnej. W większych miastach powstaje coraz więcej dróg rowerowych, specjalne sygnalizatory dla rowerzystów, pojawiają się także wypożyczalnie rowerów miejskich.

W związku z powyższym działania w zakresie rozwoju infrastruktury rowerowej zaczynają także podejmować władze gminy Szprotawa. A jest w tym względzie bardzo dużo do zrobienia, gdyż na terenie gminy istnieje niewielka liczba dróg dla rowerów, w dodatku wybudowanych w różnym standardzie i znajdujących się w różnym stanie technicznym.

Władze Szprotawy zamierzają podjąć szereg działań w tym zakresie, aby jednak wiedzieć co zostało dokonane, a co jeszcze należy zrobić najpierw opracowano stosowny raport. Jego autorem jest Maciej Boryna - naczelnik Wydziału Gospodarki i Rozwoju. Dokument ten był już poddawany wstępnym konsultacjom i ma stanowić bazę wyjściową w zakresie planowanych inwestycji.

Jakie są plany gminy w zakresie rozwoju sieci dróg rowerowych

Raport poddaje ocenie istniejący zasób dróg rowerowych. Pod koniec dokumentu znajdujemy, to do czego dążyć będą władze gminy.

Infrastruktura istniejąca

Raport wyróżnia 3 drogi rowerowe, które istnieją na terenie gminy. Chodzi o ciąg pieszo-rowerowy prowadzący na Osiedle Lotnisko na terenie Wiechlic i dalej w kierunku Szprotawki/Leszna Dolnego (około 2,5 kilometrów długości). Ciąg ten budowano etapami, najpierw powstała część prowadząca od serwisu samochodowego przy ul. Wiejskiej do ul. Jesionowej (wzdłuż ulicy Nowej). Potem w ramach przebudowy ul. Jesionowej dobudowano chodnik wraz ze ścieżką rowerową przedłużając ciąg do granic lotniska w kierunku południowo-wschodnim. Całość została wybudowana z kostki pol bruk.

Drugim ciągiem pieszo-rowerowym tym razem o nawierzchni asfaltowej jest droga rowerowa w kierunku Małomic prowadząca wzdłuż drogi powiatowej. Ten ciąg na terenie gminy liczy ok. 250 metrów, dalsza część przebiega przez teren gminy Małomice.

Trzeci ciąg również asfaltowy znajduje się jeszcze w budowie, mowa o ciągu pieszo-rowerowym prowadzącym wzdłuż drogi krajowej nr 12. W ramach jej przebudowy trwają prace budowlane przy ścieżce rowerowej. Ścieżka zaczyna się w miejscu początku przebudowy drogi od strony Szprotawy, prowadzi do Szprotawki, gdzie łączy się ze starym przebiegiem jezdni wyłączonym z ruchu po oddaniu do użytku obwodnicy tej miejscowości. Dalej w kierunku Przemkowa odłącza się ona od starego przebiegu drogi nr 12 i kończy się tuż przed Piotrowicami na granicy między województwem lubuskim a dolnośląskim.

Oprócz tych trzech ciągów bitumicznych na terenie gminy istnieje także kilka tras rowerowych o nawierzchni szutrowej wytyczonych w terenach leśnych. Istnieje jednak zasadniczy problem z ich oznakowaniem, które było wykonywana kilkanaście lat temu i za pomocą różnego typu znaków.

Plany w zakresie rozbudowy infrastruktury

1. Opracowanie mapy dróg rowerowych włącznie z naniesieniem danych na mapy Google tak, by informacje o infrastrukturze stały się bardziej powszechne.

2. Zamiar połączenia sieci na terenie gminy Szprotawa z drogami rowerowymi położonymi na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Chodzi o odpowiednie oznakowanie tras alternatywnych, by można było kontynuować podróż rowerem z wykorzystaniem infrastruktury na terenie innych samorządów.

3. Budowa drogi rowerowej na terenie nasypu dawnej kolei do Zielonej Góry. Chodzi o połączenie Szprotawy, Kartowic, Witkowa, Siecieborzyc z istniejącą drogą rowerową na trasie dawnej linii kolejowej nr 371 w miejscowości Stypułów. Trasa będzie miała niewątpliwie charakter turystyczno-rekreacyjny. Może być także wykorzystywana w codziennych dojazdach do pracy lub szkoły.

4. Gmina zamierza podjąć starania w celu budowy drogi rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 297 między Kożuchowem a granicą województwa lubuskiego i dolnośląskiego. Taka droga może być przydatna mieszkańcom Pasterzowic, czy Borowiny, którzy chcąc dojeżdżać do pracy rowerem muszą korzystać z ruchliwej i niebezpiecznej drogi wojewódzkiej, bądź nadkładać drogi korzystając z tras alternatywnych. Podobnie wygląda sytuacja mieszkańców Leszna Dolnego, czy Górnego. Dodatkowo dociągnięcie drogi rowerowej do granicy między województwami umożliwi połączenie się z ciągiem pieszo-rowerowym wybudowanym na terenie gminy Bolesławiec w województwie dolnośląskim. Ciąg ten prowadzi póki co do węzła z autostradą A18 niedaleko Golnic, a w planach jest dalsza przebudowa tej drogi w kierunku Bolesławca wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego.

5. Oznakowanie trasy rowerowej z Sowin przez Park Słowiański do połączenia z trasą im. Goepperta.

6. Działania w zakresie budowy drogi rowerowej lub utwardzonego pobocza wzdłuż drogi powiatowej ze Szprotawy do Rudawicy.

7. Budowa dróg rowerowych na terenie miasta (połączenie wschód-zachód). To zadanie niebawem będzie realizowane, gdyż gmina uzyskała dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w ramach których to zadanie będzie wykonywane.

8. Starania w zakresie budowy drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 12 w kierunku Bobrzan z opcją wydłużenia do Żagania.

9. Starania w zakresie budowy kładki rowerowej przy elektrowni wodnej w Dziećmiarowicach, dzięki czemu byłoby możliwe skrótowe skomunikowanie Dziećmiarowic i Nowej Koperni oraz połączenie dróg rowerowych położonych po obu stronach Bobru.

10. Przedłużenie chodnika z Puszczykowa w kierunku Nowej Koperni, aby można było zjechać na Pętlę Bobrowicką.

11. Uwzględnianie ścieżek rowerowych w ramach przebudowy istniejących dróg.

Oprócz zadań wymienionych enumeratywnie do raportu dołączono mapkę, na której znajduje się więcej planów niż powyższa lista. Pojawiają się tam ścieżki między Sowinami a Śliwnikiem, tzw. szlak północny prowadzący z Henrykowa przez Wiechlice do Cieciszowa po północnej stronie rzeki Szprotawa. Dodatkowo droga rowerowa wzdłuż drogi krajowej nr 12/297 - obwodnicy Osiedla Lotnisko.

Jak widać lista zamierzeń jest dość duża, co pokazuje, że obecna sieć jest niewielka. Dzięki temu, że powstał raport będzie także możliwość oceniania poczynań władz gminy w zakresie dążenia do realizacji podjętych założeń.

Raport można przeczytać tutaj.

Co należałoby zrobić w pierwszej kolejności

Przyjęcie planu jako dokumentu wyjściowego zapoczątkowuje proces podejmowania działań w zakresie infrastruktury. Proces ten będzie trwał kilka lub kilkadziesiąt lat z uwagi na różne podmioty władające siecią drogową, jak i też z uwagi na możliwości finansowe zarządców dróg. Jednakże pewne działania powinny zostać podjęte w pierwszej kolejności.

1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż drogi krajowej nr 12 na wysokości cmentarza komunalnego w Szprotawie wraz z przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerów przez tę drogę. Od lat jest to bardzo niebezpieczne miejsce, gdzie istnieje duży ruch pojazdów, a kierując się na teren tzw. lotniska konieczne jest wykonanie skrętu w lewo. Budowa ciągu umożliwiłaby bezpieczne przemieszczanie się z i na osiedle na tzw. lotnisku. Ciąg byłby wykorzystywany zarówno w dni robocze do dojazdów do pracy lub szkoły, jak i w dni wolne. Dzisiaj część rowerzystów ryzykuje jazdę drogą krajową, część porusza się nieutwardzonym poboczem wzdłuż tej drogi (i oczekuje na przejazd wszystkich pojazdów by przedostać się na drugą stronę drogi), część korzysta z jazdy chodnikiem wzdłuż ul. Warszawskiej, potem przejeżdża przez teren stacji paliw, następnie chodnikiem łamiąc przepisy (by ominąć zakaz wjazdu na drodze jednokierunkowej). Budowa tego ciągu połączyłaby miasto z drogą na terenie lotniska, w przyszłości można by z niej wyprowadzić dalszy odcinek prowadzący wzdłuż drogi nr 12 w kierunku Dziećmiarowic.

2. Poprawa nawierzchni i oznakowania dróg leśnych, tak aby można było komfortowo korzystać z sieci dróg leśnych w celach rekreacyjnych.

3. Podjęcie działań, aby starostwo powiatowe oznakowało chodnik wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Szprotawa - Cieciszów, tak by była możliwość korzystania z niego przez rowerzystów. Chodzi o zastosowanie znaku C16 nakaz ruchu pieszych wraz z tabliczką T22 nie dotyczy rowerów. Takie rozwiązanie daje rowerzystom elastyczność w zakresie korzystania z tego chodnika. Kto będzie chciał poruszać się jezdnią, będzie mógł to robić. Kto będzie chciał korzystać z chodnika jadąc rowerem będzie mieć taką możliwość. Obecnie zgodnie z przepisami rowerzyści mogą korzystać z tego chodnika tylko poza terenem miejscowości (obszarem zabudowanym), gdyż dopuszczalna prędkość jest tam na poziomie wyższym niż 50 km/h. Podobne oznakowanie można również zastosować na ul. Kraszewskiego w Szprotawie, gdzie wielu rowerzystów nielegalnie korzysta z jazdy chodnikiem (szczególnie mając na uwadze plany wydłużenia tego chodnika w kierunku tzw. pętli bobrowickiej).

4. Podjęcie działań w kierunku budowy ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż najbardziej ruchliwych dróg tj. 297 w kierunku Pasterzowic i w kierunku południowym.

Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Już wkrótce otwarcie ALDI

dodano: 2023-11-26 14:59:48, autor: Redakcja, źródło: szprotawa.org.pl

Wiemy kiedy odbędzie się otwarcie nowego sklepu ALDI w Szprotawie. Po remoncie trwającym 3 miesiące obiekt przy ulicy Kożuchowskiej jest gotowy do otwarcia.Przeczytaj więcej...
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Ruszyła halówka

dodano: 2023-11-23 13:27:27, autor: Redakcja, źródło: szprotawa.org.pl

22 listopada 2023 rozpoczęły się rozgrywki XVI edycji Szprotawskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej.Przeczytaj więcej...
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Pałac w Cieciszowie ożyje

dodano: 2023-11-06 10:35:34, autor: Redakcja, źródło: szprotawa.org.pl

Jest szansa na ożywienie pałacu w Cieciszowie.Przeczytaj więcej...
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Bezpośrednie połączenia do Zielonej Góry

dodano: 2023-11-06 09:56:32, autor: Redakcja, źródło: Urząd Miejski Szprotawa

Od stycznia 2024 roku powrócą bezpośrednie autobusy kursujące między Szprotawą a Zieloną Górą.Przeczytaj więcej...
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.