Konkurs architektoniczny

dodano: 2020-11-23 15:52:16, autor: Redakcja, źródło: szprotawa.org.pl

Gmina ogłosiła konkurs architektoniczny, którego przedmiotem jest opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy wieży ciśnień oraz Parku Goepperta na BLUE SKY PARK – kompleks wspinaczkowo-rekreacyjny i obserwatorium astronomiczne w Szprotawie.Konkurs ma charakter otwarty. Został podzielony na etapy.
I. Trwa do 7 grudnia 2020 i polega na możliwości zadawania pytań.
II. To udzielanie odpowiedzi na zadane pytania, tutaj organizator ma na to 3 dni od momentu wpłynięcia zapytania.
III. Opracowanie i złożenie prac konkursowych przez zainteresowane podmioty. Tutaj wyznaczono termin, który upływa 14 grudnia 2020.

Wyniki mają być ogłoszone 22 grudnia 2020.

Szczegółowy opis dotyczący planowanych zamierzeń (ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia):

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem architektonicznym, funkcjonalnym oraz estetycznym koncepcji architektonicznej w zakresie zagospodarowania terenu Parku kompleksem wspinaczkowo-rekreacyjnym i obiektu byłej wieży ciśnień na obserwatorium astronomiczne, zagospodarowania małą architekturą, oraz zagospodarowania terenu Parków.

Elementy składowe konkursu:

1) Budowa ścianki wspinaczkowej i obserwatorium astronomicznego w budynku dawnej wieży ciśnień

Przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem adaptację obecnie nieczynnego i niezagospodarowanego XIX-wiecznego budynku wieży ciśnień na miejsce uprawiania wspinaczki wraz z fun climb oraz obserwatorium astronomicznego. Budynek zlokalizowany jest w centrum Szprotawy przy ul. Sądowej. Posiada skomunikowane cztery kondygnacje wraz z parterem oraz osobne podpiwniczenie. Kondygnacja parterowa oraz 1. piętra zabudowana jest pomieszczeniami, które po realizacji przedsięwzięcia będą pełnić zróżnicowane funkcje użytkowe na rzecz obsługi ścianki wspinaczkowej i obserwatorium astronomicznego (węzeł sanitarny, szatnie, pomieszczenia socjalne, salka wykładowa, salka zabaw, magazyny sprzętu, biuro-recepcja i inne).
Na drugim piętrze, stanowiącym otwartą przestrzeń, przewidziano budowę kompleksowej ścianki wspinaczkowej o różnych poziomach trudności wraz z urządzeniami do poprawiania sprawności fun climb. Korzystanie ze ścianki wymaga obsługiwania i asekuracji ze strony osoby zatrudnionej, posiadającej stosowne uprawnienia. Pomieszczenie drugiego piętra będzie stanowić jednocześnie miejsce tematycznych szkoleń, spotkań i prelekcji. Szkolenia i konsultacje teoretyczne oraz pozostałe spotkania odbywać się będą w salce wykładowej wyposażonej m.in. w tablicę interaktywną.
Na trzecim - najwyższym piętrze, stanowiącym również otwartą przestrzeń, przewidziano budowę zautomatyzowanego obserwatorium astronomicznego z obrotowym teleskopem oraz stanowiskiem (monitorem) do obserwacji nieba, obsługiwanym przez przeszkolonego opiekuna. Teleskop astronomiczny jest sterowany przez dedykowane oprogramowanie, obsługiwane z poziomu skomputeryzowanego stanowiska, zintegrowanego z systemem automatycznie otwieranych otworów obserwacyjnych (okien) w dachu wieży. Pomieszczenie obserwatorium stanowić będzie jednocześnie pracownię astronomiczną, w której odbywać się będą tematyczne spotkania, prelekcje i zajęcia.
Budowa klatki schodowej stalowej z półpiętrami.
Bezpośrednie otoczenie wieży ciśnień będzie wymagało wykonania nowego ogrodzenia (obecne jest wybrakowane i zniszczone) wraz dwiema bramami oraz wykonania chodnika ze strefami zieleni. Na placu wokół wieży zostaną ustawione ławki i tablica informacyjna z regulaminem korzystania z atrakcji wieży oraz stanowiska do parkowania rowerów. Strefy zieleni zostaną obsadzone trawą i niskopiennymi krzewami. W celach informacyjnych, turystycznych i promocyjnych na placu zostanie postawiony drogowskaz wskazujący marszrutę do parku linowego w Parku Goepperta.
W celu ochrony obiektu i zapobiegania negatywnym zjawiskom otoczenie wieży zostanie objęte monitoringiem wizualnym.
Na cele dowożenia uczestników korzystających z atrakcji wieży ciśnień i parku linowego w Parku Goepperta, a zamieszkałych w oddalonych częściach gminy, w tym dla uczniów szkół z terenów wiejskich, zaplanowano zakup busa.

Zagospodarowany w ten sposób nieczynny dotąd budynek dawnej wieży ciśnień uzyska nowe funkcje zgodne z celami rewitalizacji i służące społeczności lokalnej oraz turystom. Ponadto zatrzymany zostanie proces jego degradacji jako zabytku, wpisanego do rejestru zabytków i położonego w centrum miasta, co niewątpliwie poprawi także estetykę części miasta, jak i wzbogaci ofertę rekreacyjno-turystyczną gminy.


1. Modernizacja parkingu przy Placu Ewangelickim

Zlokalizowany w bliskim sąsiedztwie wieży ciśnień obecnie zdegradowany Plac Ewangelicki (przy wschodnim zakończeniu ul. Sądowej) zostanie zrewitalizowany i będzie pełnił funkcję ogólnodostępnych miejsc postojowych dla samochodów i rowerów, w tym wskazanych do korzystania przez osoby odwiedzające wieżę ciśnień i park linowy w Parku Goepperta. Przy parkingu zostaną ustawione ławki i klomby. Środek parkingu nadal zachowa swoją funkcję przelotową, komunikując ul. Sądową z ul. Targową i Placem Kościelnym. W celach informacyjnych i turystycznych przy Placu Ewangelickim zostanie postawiony drogowskaz wskazujący kierunek przemieszczania się do wieży ciśnień i do parku linowego w Parku Goepperta.
Zagospodarowany w ten sposób Plac Ewangelicki uzyska nowe funkcje zgodne z celami rewitalizacji i służące społeczności lokalnej oraz turystom, jak też wzmocni dotychczasowe funkcje. Ponadto zatrzymany zostanie proces jego degradacji jako otoczenia zabytków, wpisanych do rejestru zabytków i położonych w centrum miasta, co niewątpliwie poprawi także estetykę części miasta, jak i wzbogaci ofertę rekreacyjno-turystyczną gminy.


2. Modernizacja/remont parkingu przy ul. Katedralnej

Przebudowa zdegradowanej nawierzchni, podział na strefy – TAXI i ogólnodostępna, postawienie ławek, miejsc parkingowych dla rowerów i klombów, drogowskazy turystyczne – do parku linowego i wieży ciśnień. Parking ma służyć m.in. uczestnikom ścianki wspinaczkowej, obserwatorium i parku linowego, zmotoryzowanych i poruszającym się na rowerach.


3. Budowa parku linowego w Parku Goepperta


W ramach przedsięwzięcia przewidziano budowę zintegrowanego dyscyplinarnie bezobsługowego parku linowego w Parku Goepperta, tj. parku miejskim otaczającym centrum Szprotawy, ze wskazaniem na posiadający wolne przestrzenie i atrakcyjne ukształtowanie terenu park północny, zlokalizowany w zapleczu ul. Bronka Kozaka.
Park linowy będzie obejmował ciąg kładek zabezpieczonych balustradami (siatkami ochronnymi) i zadaszeniami, w których zainstalowane zostaną dodatkowe urządzenia poprawiające sprawność ruchową u korzystających oraz punkty etapowe. Zgodnie z założeniem, część parku linowego ma być przerzucona nad rzeką Szprotawą, co zwiększy jego atrakcyjność.
W parku południowym przy murze obronnym zostanie zbudowana galeria jako pierwszy stopień trudności parku linowego. Galeria ma nawiązywać wyglądem do historycznego wehrgangu, stosowanego przy średniowiecznych murach obronnych.
Park linowy oprócz wartości sprawnościowych i rekreacyjnych będzie promował walory przyrodnicze i kulturowe (średniowieczne umocnienia obronne ujęte w rejestrze zabytków) Parku Goepperta.
Przy parku linowym zostaną postawione ławki i stół dla opiekunów i osób oczekujących oraz tablice informacyjne z regulaminem korzystania z parku linowego, jak też miejsca parkingowe dla rowerów.
Zakres przedsięwzięcia dotyczący obszaru Parku Goepperta obejmie ponadto utwardzenie alejek Parku w otoczeniu parku linowego i prowadzących do parku linowego.
W celach informacyjnych, turystycznych i promocyjnych w różnych częściach Parku zostaną ustawione drogowskazy wskazujące kierunek marszu i ruchu rowerów do parku linowego oraz do ścianki wspinaczkowej i obserwatorium astronomicznego w budynku dawnej wieży ciśnień.
W celu ochrony obiektu i zapobiegania negatywnym zjawiskom urządzenia parku linowego zostaną objęte monitoringiem wizualnym.
W celu zwiększenia możliwości rekreacyjnych i poznawczych parku zaplanowano zakup małej łodzi gondolowej na 5 osób zasilanej silnikiem elektrycznym.
Zagospodarowany w ten sposób Park uzyska nowe funkcje zgodne z celami rewitalizacji i służące społeczności lokalnej oraz turystom. Niewątpliwie poprawi także estetykę części miasta jak i wzbogaci ofertę rekreacyjno-turystyczną gminy.

Oświetlenie parku w części północnej, ustawienie zwierząt z epoki lodowcowej jako strefa edukacyjno-rekreacyjna dla dzieci, renowacja małej infrastruktury ogrodowej (altana, kładka, oczko wodne).

Uwzględnienie urządzeń dla niepełnosprawnych


4. Budowa pola biwakowego z przystanią kajakową

W zapleczu ul. Sądowej, nad kanałem Młynówka zostanie zbudowane pole biwakowe z parkingiem dla aut i rowerów oraz przystanią kajakową. Pole obejmie: wyrównana murawa, ławostoły, ogrodzenie, zamykane ujęcie wody, parking szutrowy dla aut, zestaw do parkowania rowerów, drogowskazy turystyczne, śmietnik, drogowskazy turystyczne, tablica z regulaminem korzystania (WC przy targowisku).
Z pola wykonany zostanie chodnik do przystani kajakowej nad kanałem Młynówka obejmującej: pomost i pochylnię do wodowania kajaków. W celu umożliwienia komunikacji z pobliską wieżą ciśnień (ul. Sądowa) od strony pola biwakowego po skarpie zostaną zbudowane stopnie (schody) o konstrukcji drewniano-ziemnej z balustradą.
W celu dostosowania kanału do komunikacji kajakowej zostanie on wraz z odcinkiem fosy miejskiej oczyszczony i udrożniony, zapewniając dostępność przystani i pola od rz. Szprotawy oraz od rz. Bóbr.
W celu uatrakcyjnienia rekreacyjno-sprawnościowego kan. Młynówka ułożone zostaną w nim sztuczne imitacje skał jako przeszkód wodnych. W ramach przedsięwzięcia planuje się zakup 2 szt. lekkich kajaków 1-osobowych wraz z oporządzeniem (wiosła, kaski, środki asekuracyjne).

Opcjonalnie w ramach przedsięwzięcia:
1. W parku południowym - nowy plac zabaw w formie krokodyla z tunelem o długości kilkunastu metrów
2. W parku środkowym - urządzenia sprawnościowe.


Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Uwaga! Zamknięcie ul. Słowackiego

dodano: 2024-06-06 10:25:52, autor: Redakcja, źródło: szprotawa.org.pl

W piątek 7 czerwca 2024 roku w godzinach 7:00 -15:00 planowane jest czasowe zamknięcie skrzyżowania ulic Koszarowej i Słowackiego w Szprotawie. Co to oznacza dla mieszkańców?
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Pobili mężczyznę, a następnie próbowali go porwać

dodano: 2024-06-04 13:17:33, autor: Redakcja, źródło: Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu

Do scen jak z gangsterskiego filmu doszło w nocy z 29 na 30 maja 2024 w Małomicach. Trzech mężczyzn pobiło pałką teleskopową i drewnianą 44-letniego mężczyznę. Następnie poszkodowanego chcieli wciągnąć do samochodu i wywieźć do lasu. Na szczęście zostali spłoszeni przez przypadkowego przechodnia, który zawiadomił policję.
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Wandale grasowali na Wyspie Skarbów

dodano: 2024-06-04 07:41:50, autor: Redakcja, źródło: szprotawa.org.pl

W ciągu kilku ostatnich miesięcy Szprotawa wzbogaciła się o nowe place zabaw oraz miejsca wypoczynku. Nie każdemu się to jednak podoba - co pokazali wandale na Wyspie Skarbów.
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Festyn z okazji Dnia Dziecka przeniesiony na dziś

dodano: 2024-06-03 07:19:57, autor: Redakcja, źródło: szprotawa.org.pl

W tym roku szprotawskie dzieci mogą mówić o wyjątkowym pechu. Pogoda pokrzyżowała plany organizatorów obu imprez, które miały odbyć się z okazji dnia dziecka. Nie wszystko jednak stracone!
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.