Kolejne przetargi

dodano: 2016-02-17 09:46:32, autor: Redakcja, źródło: szprotawa.org.pl

Urząd Miejski ogłosił trzy zapytania ofertowe.1. Na wykonanie dokumentacji technicznej pn: Poprawa stanu technicznego budynku dawnego klasztoru Magdalenek w Szprotawie

Z dokumentacji można wyczytać informacje na temat samego obiektu:
Budynek byłego klasztoru Magdalenek w Szprotawie, budynek murowany z cegły pełnej , stropy nad parterem ceglane łukowe nad pozostałymi kondygnacjami drewniane.
Dach dwuspadowy pokryty dachówką ceramiczną. Budynek częściowo podpiwniczony posiada trzy kondygnacje nadziemne i częściowo użytkowe poddasze.Budynek ma kształt prostokąta

Przyziemie:
- powierzchnia zabudowy 527 m2
-całkowita 329 m2
I Pietro:
-powierzchnia całkowita 308,5m2
- kubatura całkowita 1047 m3
II Piętro:
-powierzchnia całkowita 308m2
- kubatura całkowita 1047 m3
Poddasze:
-powierzchnia całkowita 382,7m2
- kubatura całkowita 1189 m3

Dokumentacja zawiera także wytyczne dla projektanta dotyczące założeń poprawy stanu technicznego:

Piwnica i Przyziemie:
-generalny remont i zmianę sposobu użytkowania wszystkich pomieszczeń przyziemia i piwnic z przeznaczeniem na Bar mleczny, pomieszczenia gospodarcze
I Piętro:
-przebudowa i modernizacja pomieszczeń naI piętrze i adaptacja do potrzeb organizacji Senior Wigor (Uniwersytet Trzeciego Wieku)
II Pietro:
-przebudowa i modernizacja pomieszczeń na II piętrze i adaptacja do potrzeb organizacji NGO (organizacje pozarządowe) oraz organizacji młodzieżowych
Poddasze:
-przebudowa i modernizacja pomieszczeń na poddaszu i adaptacja do potrzeb organizacjiPrzedsiębiorców oraz wydzielenie części poddasza na sanitariaty oraz aneks kuchenny.

-dopasowanie komunikacji do wymogówosób niepełnosprawnych
-dopasowanie obiektu do wymogów p.poż
-przebudowai modernizacja wszystkich pomieszczeń socjalno –sanitarnych
-termomodermizacja budynku
poza częścią architektoniczno – konstrukcyjną projekt budowlano wykonawczy musi obejmować również:
- projekt wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z przebudową rozdzielni głównej i uwzględnieniem instalacji fotowoltaicznej
- projekt wymiany instalacji oświetleniowej;
- projekt przebudowy instalacji wentylacyjnej z wykonaniem instalacji rekuperacji
- projekt przebudowy instalacji centralnego ogrzewania, z uwzględnieniem wykorzystania paneli słonecznych
- projekt wymiany instalacji wod-kan.(wraz z kan. deszczową) i instalacja ppoż;
- izolacja pionowa i pozioma fundamentów budynku;
- remont dachu wraz z obróbkami blacharskimi ( z wymianą rur spustowych i rynien, instalacji odgromowej )
- remont i wymiana stolarki drzwiowej i okiennej oraz zaprojektowanie stolarki okiennej poddasza
- ocieplenie budynku;
- remont elewacji zewnętrznej budynku.
Projekt zagospodarowania terenu obejmuje:
- przebudowę ciągów pieszo – jezdnych wokół obiektu;
- projekt przebudowy oświetlenia zewnętrznego;
- projekt zagospodarowania zieleni.

Wykonawca dokumentacji będzie miał czas na jej przygotowanie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w terminie do 31 sierpnia 2016 roku. Oferty można składać do 3 marca.

Drugie postępowanie z branży drogowej dotyczy wykonania dokumentacji technicznej remontu drogi gminnej relacji Borowina - Witków.

Jak wynika z dokumentacji projektant musi uwzględnić następujące wytyczne:
-generalny remont nawierzchni jezdni z dostosowaniem jej szerokości do aktualnych wymogów dotyczących tej kategorii drogi (nawierzchnia bitumiczna ) zakres od drogi wojewódzkiej 297 do skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Witków
-zaprojektowanie ciągu pieszo jezdnego na całej długości odcinka drogi przyjętego do remontu
-wyprofilowanie i utwardzenie poboczy drogi
-grubość nawierzchni bitumicznej należy określić po przeprowadzeniu badania grubości istniejącej nawierzchni i podbudowy.

Termin realizacji zadania upływa 30.09.2016. Oferty można składać do 29 lutego 2016 roku.

Trzecie postępowanie dotyczy wykonania dokumentacji technicznej remontu drogi gminnej nr 005925F i drogi 003311F w miejscowości Henryków oraz ul. Henrykowskiej w Szprotawie nr 103571F.

Dokumentacja projektowa musi zawierać:
- generalny remont nawierzchni jezdni z dostosowaniem ich szerokości do aktualnych wymogów dotyczących kategorii drogi (nawierzchnia bitumiczna)
- remont nawierzchni istniejących chodników oraz zaprojektowanie ciągu pieszo jezdnego na ul. Henrykowskiej, tj od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
- wyprofilowanie i utwardzenie poboczy drogi
- grubość nawierzchni bitumicznej należy określić po przeprowadzeniu badania grubości istniejącej nawierzchni i podbudowy.

Termin realizacji zadania upływa 30.09.2016, oferty można składać do 29.02.2016.


Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Już wkrótce otwarcie ALDI

dodano: 2023-11-26 14:59:48, autor: Redakcja, źródło: szprotawa.org.pl

Wiemy kiedy odbędzie się otwarcie nowego sklepu ALDI w Szprotawie. Po remoncie trwającym 3 miesiące obiekt przy ulicy Kożuchowskiej jest gotowy do otwarcia.Przeczytaj więcej...
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Ruszyła halówka

dodano: 2023-11-23 13:27:27, autor: Redakcja, źródło: szprotawa.org.pl

22 listopada 2023 rozpoczęły się rozgrywki XVI edycji Szprotawskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej.Przeczytaj więcej...
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Pałac w Cieciszowie ożyje

dodano: 2023-11-06 10:35:34, autor: Redakcja, źródło: szprotawa.org.pl

Jest szansa na ożywienie pałacu w Cieciszowie.Przeczytaj więcej...
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Bezpośrednie połączenia do Zielonej Góry

dodano: 2023-11-06 09:56:32, autor: Redakcja, źródło: Urząd Miejski Szprotawa

Od stycznia 2024 roku powrócą bezpośrednie autobusy kursujące między Szprotawą a Zieloną Górą.Przeczytaj więcej...
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.