Kolejne przetargi

dodano: 2016-02-17 09:46:32, autor: Redakcja, źródło: szprotawa.org.pl

Urząd Miejski ogłosił trzy zapytania ofertowe.1. Na wykonanie dokumentacji technicznej pn: Poprawa stanu technicznego budynku dawnego klasztoru Magdalenek w Szprotawie

Z dokumentacji można wyczytać informacje na temat samego obiektu:
Budynek byłego klasztoru Magdalenek w Szprotawie, budynek murowany z cegły pełnej , stropy nad parterem ceglane łukowe nad pozostałymi kondygnacjami drewniane.
Dach dwuspadowy pokryty dachówką ceramiczną. Budynek częściowo podpiwniczony posiada trzy kondygnacje nadziemne i częściowo użytkowe poddasze.Budynek ma kształt prostokąta

Przyziemie:
- powierzchnia zabudowy 527 m2
-całkowita 329 m2
I Pietro:
-powierzchnia całkowita 308,5m2
- kubatura całkowita 1047 m3
II Piętro:
-powierzchnia całkowita 308m2
- kubatura całkowita 1047 m3
Poddasze:
-powierzchnia całkowita 382,7m2
- kubatura całkowita 1189 m3

Dokumentacja zawiera także wytyczne dla projektanta dotyczące założeń poprawy stanu technicznego:

Piwnica i Przyziemie:
-generalny remont i zmianę sposobu użytkowania wszystkich pomieszczeń przyziemia i piwnic z przeznaczeniem na Bar mleczny, pomieszczenia gospodarcze
I Piętro:
-przebudowa i modernizacja pomieszczeń naI piętrze i adaptacja do potrzeb organizacji Senior Wigor (Uniwersytet Trzeciego Wieku)
II Pietro:
-przebudowa i modernizacja pomieszczeń na II piętrze i adaptacja do potrzeb organizacji NGO (organizacje pozarządowe) oraz organizacji młodzieżowych
Poddasze:
-przebudowa i modernizacja pomieszczeń na poddaszu i adaptacja do potrzeb organizacjiPrzedsiębiorców oraz wydzielenie części poddasza na sanitariaty oraz aneks kuchenny.

-dopasowanie komunikacji do wymogówosób niepełnosprawnych
-dopasowanie obiektu do wymogów p.poż
-przebudowai modernizacja wszystkich pomieszczeń socjalno –sanitarnych
-termomodermizacja budynku
poza częścią architektoniczno – konstrukcyjną projekt budowlano wykonawczy musi obejmować również:
- projekt wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z przebudową rozdzielni głównej i uwzględnieniem instalacji fotowoltaicznej
- projekt wymiany instalacji oświetleniowej;
- projekt przebudowy instalacji wentylacyjnej z wykonaniem instalacji rekuperacji
- projekt przebudowy instalacji centralnego ogrzewania, z uwzględnieniem wykorzystania paneli słonecznych
- projekt wymiany instalacji wod-kan.(wraz z kan. deszczową) i instalacja ppoż;
- izolacja pionowa i pozioma fundamentów budynku;
- remont dachu wraz z obróbkami blacharskimi ( z wymianą rur spustowych i rynien, instalacji odgromowej )
- remont i wymiana stolarki drzwiowej i okiennej oraz zaprojektowanie stolarki okiennej poddasza
- ocieplenie budynku;
- remont elewacji zewnętrznej budynku.
Projekt zagospodarowania terenu obejmuje:
- przebudowę ciągów pieszo – jezdnych wokół obiektu;
- projekt przebudowy oświetlenia zewnętrznego;
- projekt zagospodarowania zieleni.

Wykonawca dokumentacji będzie miał czas na jej przygotowanie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w terminie do 31 sierpnia 2016 roku. Oferty można składać do 3 marca.

Drugie postępowanie z branży drogowej dotyczy wykonania dokumentacji technicznej remontu drogi gminnej relacji Borowina - Witków.

Jak wynika z dokumentacji projektant musi uwzględnić następujące wytyczne:
-generalny remont nawierzchni jezdni z dostosowaniem jej szerokości do aktualnych wymogów dotyczących tej kategorii drogi (nawierzchnia bitumiczna ) zakres od drogi wojewódzkiej 297 do skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Witków
-zaprojektowanie ciągu pieszo jezdnego na całej długości odcinka drogi przyjętego do remontu
-wyprofilowanie i utwardzenie poboczy drogi
-grubość nawierzchni bitumicznej należy określić po przeprowadzeniu badania grubości istniejącej nawierzchni i podbudowy.

Termin realizacji zadania upływa 30.09.2016. Oferty można składać do 29 lutego 2016 roku.

Trzecie postępowanie dotyczy wykonania dokumentacji technicznej remontu drogi gminnej nr 005925F i drogi 003311F w miejscowości Henryków oraz ul. Henrykowskiej w Szprotawie nr 103571F.

Dokumentacja projektowa musi zawierać:
- generalny remont nawierzchni jezdni z dostosowaniem ich szerokości do aktualnych wymogów dotyczących kategorii drogi (nawierzchnia bitumiczna)
- remont nawierzchni istniejących chodników oraz zaprojektowanie ciągu pieszo jezdnego na ul. Henrykowskiej, tj od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
- wyprofilowanie i utwardzenie poboczy drogi
- grubość nawierzchni bitumicznej należy określić po przeprowadzeniu badania grubości istniejącej nawierzchni i podbudowy.

Termin realizacji zadania upływa 30.09.2016, oferty można składać do 29.02.2016.


Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Powyborczy wywiad z Mirosławem Gąsikiem

dodano: 2024-04-10 09:09:38, autor: Redakcja, źródło: szprotawa.org.pl

Rozmawiamy z Mirosławem Gąsikiem, który w niedzielnych wyborach samorządowych już w pierwszej turze zwyciężył w rywalizacji o fotel Burmistrza.
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Poznaliśmy radnych Powiatu żagańskiego

dodano: 2024-04-08 13:20:43, autor: Redakcja, źródło: szprotawa.org.pl

Mieszkańcy gmin Szprotawa, Małomice i Niegosławice wybrali 7 przedstawicieli do Rady Powiatu Żagańskiego. Oto lista reprezentantów.
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Wybory w sąsiednich gminach

dodano: 2024-04-08 09:13:06, autor: Redakcja, źródło: szprotawa.org.pl

W Małmicach o wygranej Burmistrza zadecydowało dokładnie 100 głosów. W gminie Niegosławice zaś o tym kto zasiądzie w fotelu wójta zadecyduje druga tura, w której zmierzy się dwóch doświadczonych już włodarzy.
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Mirosław Gąsik ponownie Burmistrzem

dodano: 2024-04-08 06:50:48, autor: Redakcja, źródło: szprotawa.org.pl

Mieszkańcy miasta i gminy Szprotawa ponownie zaufali Mirosławowi Gąsikowi. Obecny Burmistrz będzie nadal pełnił swoją fukncję bowiem uzyskał 4858 głosów co stanowiło 72,25% ogólnej liczby głosów. Oznacza to, że w Szprotawie nie będzie drugiej tury wyborów.
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.