Szlaki turystyczne >> Szlak do Buczyny Szprotawskiej

Szlaki turystyczne w okolicach Szprotawy
Szlaki turystyczne do rezerwatu Buczyna Szprotawska i dębu Chrobry. Pierwszy z nich umożliwiający dojazd od strony Leszna Dolnego zaczyna się na skraju lasu. Z Leszna Dolnego należy się kierować drogą nr 297 w kierunku Jeleniej Góry, na początku lasu należy skręcić w lewo w leśną drogę, na drzewach będą tam namalowane granatowe znaki (w czasie wykonywania skrętu w lewo zachować ostrożność). Potem kierować się leśną drogą zgodnie ze wskazówkami znaków. Po kilku kilometrach jazdy przez las dojeżdżamy do szlabanu, w tym miejscu zaczyna się rezerwat Buczyna Szprotawka.

Drugi szlak do rezerwatu oznakowany na czerwono rozpoczyna się w lesie około 2 kilometrów za miejscowością Szprotawka, w miejscu, gdzie przy drodze wytyczono leśny parking. Dalej jedziemy cały czas prosto leśną drogą. Po przejechaniu około 1,5 kilometra docieramy do szlabanu wjazdowego na teren rezerwatu. W pobliżu szlabanu miejsce wypoczynkowe. Atrakcją jest kamienny drogowskaz do wsi Piotrowie pochodzący z XIX wieku. Aby od miejsca, gdzie zaczyna się teren rezerwatu dojechać do wiaty wypoczynkowej należy poruszać się dalej zgodnie ze wskazaniami znaków czerwonych.

Trzeci szlak oznakowany na niebiesko rozpoczyna się wspólnie ze szlakiem czerwonym koło leśnego parkingu. Prowadzi razem ze szlakiem czerwonym do miejsca, w którym zaczyna się rezerwat. Potem skręca w lewo w kierunku Piotrowic. Poruszamy się dalej przez las zgodnie z jego wskazaniami. Po kilku kilometrach docieramy do jednego z najciekawszych zabytków Ziemi Szprotawskiej, jakim jest stanowiący pomnik przyrody dąb Chrobry. Ten wspaniały okaz przyrody jest najstarszym dębem szypułkowym w Polsce. Liczy ponad 730 lat. Jego wymiary wysokoć 29 metrów, obwód 992 centymetry, piernica wynosi 315,5 cm i jest to trzeci dąb pod względem wymiarów znajdujący się w rodkowej Europie. Przy dębie znajduje się miejsce wypoczynkowe oraz wytyczone paleniska.

Mapa: