Zabytki >> Budynki poklasztorne

Budynki klasztorne sióstr Magdalenek sprowadzonych do Szprotawy w 1314 roku. Niegdyś obiekty klasztorne były połączone nadziemnym przejściem z kościołem katolickim. Pierwotne gotyckie budowle zostały przebudowane w stylu barokowym. W swej historii obiekty te służyły min. jako sąd i szkoła.