Zabytki >> Zbiornik wieżowy

Jest obiektem użytkowym z XIX wieku, który wybudowany został w związku z powstaniem wodociągów miejskich. Na początku lat 90-tych zastąpił ją nowy zbiornik wieżowy.