Zabytki >> WNMP

Dokładna data budowy kościoła nie jest znana. Wzmiankowany był już około 1260 roku w dokumencie dotyczącym nadania miastu praw miejskich. Pierwszy obiekt sakralny na tym miejscu wybudowany był w stylu romańskim z kamienia polnego, posiadał niewielką wieżę (dolne fragmenty wieży z zachowanymi niewielkimi okienkami).

W 1316 roku w północno wschodni narożnik wieży wmurowano tablicę upamiętniającą kleryka Bertholda (uważana za najstarszą płytę na ¦ląsku). W latach 1416 - 1424 kościół rozbudowano i przebudowano w stylu gotyckim, czego pamiątką są ceglane nadbudowy na starym kamiennym murze, powiększono także wieżę. W 1488 roku kościół wraz z całym miastem uległ niewielkiemu zniszczeniu w wyniku najazdu i oblężenia przez Węgrów . Poważne uszkodzenia kościoła wywołał jednak dopiero pożar, który strawił miasto w 1672 roku. Odbudowa zakończyła się do 1673 roku. Zamurowano wtedy stare wejście w ścianie zachodniej, w jego miejsce wykuto nowe pośrodku tejże ściany, wybudowano także krypty kościelne.

W 1678 roku w ołtarz wielki wmurowano tablicę informującą o pożarze i odbudowie ze zniszczeń. Kolejny wielki pożar miasta, który wybuchł w 1702 roku nie oszczędził kościoła. Odbudowa zakończyła się do 1703 roku. W 1811 zlikwidowano cmentarz wokół kościoła zastępując go placem. W 1904 prowadzono prace remontowe, w czasie których odnaleziono kule pochodzące jeszcze z oblężenia w 1488 roku, zostały one wmurowane w ścianę archiwum. Kościół nie ucierpiał w wyniku II wojny światowej.

Więcej zdjęć w Galerii