Służba zdrowia

Zapewnienie opieki zdrowotnej mieszkańcom Szprotawy i okolic było jednym z najważniejszych zadań w przywracaniu miasta do życia. Sytuacja była bardzo trudna, po Niemcach pozostał jedynie zdewastowany szpital oraz kilka opustoszałych gabinetów lekarskich. Jako pierwsze zaczęło funkcjonować ambulatorium w przyszpitalnym baraku. Nie było w nim jednak ani jednego lekarza, a jedynie wykwalifikowany sanitariusz. Pierwszy lekarz przybył do miasta w marcu 1946 roku. Dopiero w 1952 roku uruchomiono szpital. Wraz z jego odbudową do miasta przybywali lekarze i pielęgniarki. Postępował ciągły rozwój jednostek służby zdrowia i gabinetów umożliwiających szerszy dostęp pacjentów do opieki zdrowotnej.


Rozwój służby zdrowia w powiecie:

Liczba1946195019631965
Lekarzy1102332
Dentystów0256
Pielęgniarek2284981
Pielęgniarek o pełnych kwalifik.1122332
Położnych081313
Aptek0122
Przychodni0355


Opiekę zdrowotną nad ludnością miasta i powiatu Szprotawa sprawowały w latach 1965 - 1971: Szpital Powiatowy w Szprotawie, Izba porodowa w Przemkowie, Powiatowa Przychodnia Zdrowia w Szprotawie, Przychodnia Rejonowa w Szprotawie, Miejski Ośrodek Zdrowia w Przemkowie i Małomicach, Wiejski Ośrodek Zdrowia w Przecławiu, Lesznie Górnym i Długiem, Punkt felczerski w Borowinie, Powiatowa Poradnia P/gruźlicza, Służba Przemysłowa, Punkty położnicze, Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego z pracownikami Kolumny transportu sanitarnego i Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna.

W latach 1967 - 1971 nastąpił dalszy wzrost liczby pracowników służby zdrowia. Wskaźnik zatrudnienia lekarzy na 10 tysięcy mieszkańców poprawił się z 8,1 na 9,1 w 1969 roku.


Zatrudnienie w służbie zdrowia na terenie powiatu:

.196719691971
Ogółem335345351
Lekarze medycyny252930
Lekarze stażyści369
Lekarze dentyści788
Personel średni131134127
Niższy personel757274
Pozostały personel789
Administracja Biurowa252729
Personel gospodarczy i obsługa636265W 1971 roku szprotawski szpital posiadał 210 łóżek etatowych oraz 25 łóżek dla noworodków. Struktura łóżek na poszczególnych oddziałach przedstawiała się następująco: wewnętrzny 62, chirurgiczny 62, położniczo - ginekologiczny 49, dziecięcy 37.


Zatrudnienie w Powiatowym Szpitalu w Szprotawie:

.196719681969
Ogółem165168169
Lekarze medycyny111313
Lekarze stażyści326
Personel średni595958
Niższy personel424242
Pozostały personel566
Administracja Biurowa121212
Personel gospodarczy i obsługa333432


Największym mankamentem szpitala był brak radiologa oraz niski wskaźnik zatrudnienia pielęgniarek dyplomowanych. Powiat szprotawski został podzielony na 8 rejonów (Szprotawa na 3). W każdym funkcjonował ośrodek zdrowia lub punkt felczerski. Występował jednak ciągły brak pielęgniarek środowiskowych. Zorganizowano 6 ambulatoriów przyzakładowych, działały także 3 żłobki dysponujące 130 miejscami.

W latach 1967 - 1971 przeprowadzono kapitalne remonty ośrodków zdrowia na terenie powiatu (m.in. w Przemkowie i Małomicach). Przez cały czas poprawiano jakość świadczonych usług zdrowotnych oraz ich dostępność. W 1977 roku na terenie miasta i gminy funkcjonowały 4 ośrodki zdrowia, szpital o 298 łóżkach, w którym pracowało 39 lekarzy i 113 osób średniego personelu, W mieście działały 4 żłobki dysponujące 285 miejscami. Zaspokajało to potrzeby ludności w ok. 80%.