Przemysł

Szprotawskie zakłady po II wojnie światowej znajdowały się w ruinie. Ich mienie zostało częściowo zniszczone przez uciekających Niemców, drugą część zabrali jako wojenne łupy Rosjanie. Nic, więc dziwnego, że pierwsze powojenne lata (1945 - 1950) poświęcone były uruchomieni zdewastowanego majątku trwałego oraz uzupełnieniu zdemontowanych maszyn. W pierwszej kolejności uruchomiono hutę, tartak, Zakłady Dziewiarskie "Milana", Państwową Fabrykę Świec oraz Fabrykę Kafli.

Lata 1950 - 1960 to okres intensywnego rozwoju życia gospodarczego. Dzięki ogromnym nakładom (przeznaczonym głównie na DZO i Szprotawskie Zakłady Przemysłu
Terenowego) unowocześniono produkcję, co pozwoliło produkować większe ilości wyrobów i rozszerzenie asortymentu.

Dla przykładu w DZO w 1953 roku produkowano 7600 ton wyrobów, w 1958 r. było to już 16000 ton. Systematycznie wzrastała też liczba pracowników w zakładzie, w 1960 roku wynosiła 728 osób.

W Szprotawskich Zakładach Przemysłu Terenowego, dzięki adaptacji nowych pomieszczeń i zakupie nowego parku maszynowego uruchomiono w 1954 roku produkcję mebli tapicerowanych. Produkcja mebli wzrosła z 499 sztuk w roku 1954 do ponad 15000 sztuk w 1960 roku.

W latach pięćdziesiątych nastąpił także rozwój pozostałych zakładów w mieście. Rozwój Fabryki Świec umożliwił w 1960 roku eksport 157 ton świec do krajów Afryki. Coraz wydajniej pracowały też Spółdzielnia Mleczarska, Zakłady Młynarskie oraz "Milana". Zatrudnienie wzrosło z 1058 osób w roku 1950 do 3724 w 1960.

Jak napisało "Życie Szprotawskie":
Rozwój Dolnośląskich Zakładów Metalurgicznych (...) w okresie 1950 - 1957. Jeżeli weźmiemy rok 1950 za 100% wykonania planów produkcyjnych to za okres od 1956 - 1957 produkcja wzrosła o 546%. Zatrudnienie tylko o 145%,a płace o 167%.

W latach 1961 - 1965 nastąpił dalszy rozwój i unowocześnienie produkcji w szprotawskich zakładach. Wymieniono 75% parku maszynowego, przez co nastąpił wzrost asortymentu i produkcji wagowej towaru.

W latach siedemdziesiątych ponownie unowocześniono istniejące zakłady. W DZO nastąpił kolejny przyrost produkcji. W odlewni żeliwa ciągliwego ilość produkcji wzrosła z 4019 ton rocznie do 11000 ton. Przyrost zatrudnienia wyniósł 123 osoby.

W roku 1975 zaszły zmiany administracji, które spowodowały także zmiany w układzie organizacyjnym państwowego przemysłu terenowego, które podporządkowano Ministerstwu Handlu Wewnętrznego i Usług.

Jako największy producent świec w kraju szprotawskie zakłady sprawowały funkcję Zjednoczenia Wiodącego Produkcji Świec. Szprotawskie zakłady obejmowały koordynację 17 zakładów różnych pionów organizacyjnych, oraz około 40 wytwórni prywatnych. W tym okresie oddano do użytku długo oczekiwany magazyn wyrobów przy ul. Świerczewskiego.


BranżaLiczba zatrudnionych
Przemysł ciężki1100
Przemysł materiałów budowlanych540
Przemysł drzewny570
Przemysł lekki1370
Przemysł spożywczy490


W roku 1977 produkcję przemysłową prowadziło ogółem 29 zakładów. Pod względem wartości produkcji przemysłowej miasto i gmina zajmowały 6 miejsce w województwie, a przemysł stawał się głównym czynnikiem miastotwórczym. Jego brak jest nadto widoczny w dzisiejszych czasach.


Rzemiosło - dane z powiatu szprotawskiego:

Rok19601965196819701973
Zakłady9794130112123
Zatrudnienie143136200170228


W 1970 roku w Szprotawie istniały 52 warsztaty rzemieślnicze:

BranżaLiczba warsztatów
Fryzjerstwo8
Szewstwo6
Murarstwo5
Krawiectwo męskie4
Krawiectwo damskie3
Ślusarstwo3
Malarstwo3
Mechanika pojazdowa2
Piekarnictwo2
Instalacje elektryczne2
Kominiarstwo2
Zduństwo2
Fotografia2
Instalacje C. O.1
Wulkanizacja1
Kowalstwo1
Tele i Radiomechanika1
Zegarmistrzostwo1
Kamieniarstwo1
Szklarstwo1
Stolarstwo1
Cukiernictwo1
Ogółem52