Życie kulturalne

W powiecie szprotawskim życie kulturalne najwcześniej rozwinęło się w świetlicach. Pierwsze zakładano już w 1946 roku. Powstało wtedy 9 świetlic (5 w mieście i 4 na wsi). Wraz z procesem rozwoju gospodarki wzrastała także ilość placówek świetlicowych, np. w roku 1957 funkcjonowało ich 23, a w latach 1961 - 1962 już 62, w tym 3 kluby zakładowe (DZO w Szprotawie, ZM w Przemkowie i FWB w Małomicach).

W 1969 roku w Klubie DZO działało kilka sekcji, m.in. taneczna - 18 dzieci, recytatorska - 8 dzieci, orkiestra - 23 osoby. W Klubie organizowano także odczyty, wieczory autorskie i wystawy okolicznościowe.

Ważnym wydarzeniem w kulturalnym życiu miasta było powstanie w 1953 roku Powiatowego Domu Kultury. Zalążkiem pracy artystycznej stało się powstanie zespołu teatralnego, który wystąpił w maju 1954 roku z pierwszą premierą - 'Sprawa rodzinna' J. Lutosławskiego. W 1956 roku powstała sekcja estradowa, która do 1961 roku dała ponad 100 występów na terenie powiatu.

W 1958 roku PDK rozszerzył działalność o dział pracy z dziećmi. Zaistniały sekcje plastyczna, modelarska, lalkowa i taneczna. Dużym powodzeniem cieszyły się przeglądy zespołów artystycznych i konkursy recytatorskie. Sukcesy na konkursach recytatorskich odnosili m.in. Ryszard Suchy i Andrzej Gałuszko.

Z działalnością Powiatowego Domu Kultury związane są początki funkcjonowania Społecznego Ogniska Muzycznego. Do 1962 r. funkcjonowało jako jeden z działów Domu Kultury. W 1963 roku Ognisko posiadało już filie w Lesznie Górnym, Małomicach i Przemkowie.

29 września 1973 roku działalność rozpoczęła Państwowa Szkoła Muzyczna w Szprotawie. Pierwszym dyrektorem placówki został Franciszek Kosch, a nauczali m.in. Elżbieta Pietrzyk, Zdzisław Głowacki i Roman Nowaczyk.


Ilość uczniów PSM w Szprotawie:

Instrument1973/741975/76
Fortepian2647
Akordeon2532
Skrzypce2117
Wiolonczela5-
Flet21
Klarnet43
Saksofon-1
Trąbka-1
Gitara-5


Rok 1973 przyniósł zmiany w Domu Kultury. W 100% wymieniła się kadra. Placówka posiadała przestarzały i wysłużony sprzęt. Te dwa czynniki spowodowały kryzys w kulturalnej działalności instytucji.

W 1973 roku baza kulturalna powiatu była następująca: 10 bibliotek, 6 kin stałych, 1 kino ruchome, 2 kina zakładowe, 2 Domy Kultury, 3 zakładowe Domy Kultury, 1 GOK, 11 Klubów 'Ruchu', Państwowa Szkoła Muzyczna, Ognisko Muzyczne (1 + 6 filii). Łącznie pracowało 34 etatowych pracowników kultury.

Ważne miejsce w procesie przemian społecznych zajęły biblioteki. Pierwsza placówka powstała w 1946 roku i dysponowała 300 książkami. W 1948 roku działało już 6 bibliotek i 20 punktów bibliotecznych dysponujących 2715 tomami.


Rozwój sieci bibliotek:

RokLiczba bibliotekLiczba punktów bibliotecznychLiczba tomówIlość wypożyczeń
19548342778320782
195894237744101692
1961114945650109041
1965104965300158200
196814881000181700
1973640108400176000
1976 miasto543380049800
1976 wieś16123290041400


Dane z lat 1954 - 1973 dotyczą powiatu, 1976 rok - dane gminy (1975 - likwidacja powiatu). Biblioteki prowadziły także prace z czytelnikami, organizowały wieczory autorskie, odczyty i pogadanki. W 1973 roku w bibliotekach publicznych powiatu szprotawskiego pracowało 20 osób.

Mówiąc o kulturze należy też wspomnieć o kinach. W 1965 roku
w powiecie działało 5 kin stałych (z czego 2 w Szprotawie) oraz 1 ruchome. W 1968 roku w mieście kina wyświetliły 776 seansów, które obejrzało 87057 widzów.


Stan i działalność kin w powiecie (1973):

MiejscowośćNazwaIlość miejscIlość seansówIlość widzów
Szprotawa'AS'31767675584
Przemków'Gwardia'20045227784
Małomice'Arena'24139830110
Leszno Górne'Lubuskie'1961638576
Niegosławice'Wolność'15026711058
Siecieborzyce'Słowianin'150871436
Razem.12542308163169


Jeżeli uznalibyśmy, że radio i telewizja pełniły wówczas funkcję propagowania kultury możemy prześledzić ilość abonentów w latach 1965 - 1976 w powiecie:


TABELA

Szerzeniem wiedzy i kultury w regionie zajmowało się również Szprotawskie Towarzystwo Kultury. Towarzystwo prowadziło szeroko zakrojoną działalność, organizowało wycieczki, odczyty, spotkania, zajmowało się także działalnością wydawniczą. W 1964 roku 3 działaczy otrzymało przyznane przez Ministra Kultury i Sztuki odznaki 'Zasłużonego Działacza Kultury”. Wyróżnionymi byli H. Szczegóła, Z. Misiołek i S. Marciniak.