Struktura ludności

Lata 1945 - 1949 to okres masowej wędrówki ludności. Na tutejsze ziemie przybywali głównie repatrianci, którzy osiedlali się na terenach włączonych do
Polski. Od 1950 do 1957 roku obserwujemy, że główną rolę w zasiedlaniu miasta ogrywał przyrost naturalny.


RokLiczba mieszkańców
1 czerwca 1945420 Polaków i 1530 Niemców
19506131
19516361
19526798
19537108
19547562
19558025
19568442
19578747
19599600
19608724
19629900
1963liczba mieszkańców przekroczyła 10000
196510644
196810863
197010246
197111476
197311543
197512324
197612026
197712963
198212116


Pewną rolę w zasiedlaniu miasta miała też nowa repatriacja ludności w latach 1956 - 1959. Do dnia 31 grudnia 1958 roku w Szprotawie osiedliły się 62 rodziny i 82 osoby samotne. Dalszy wzrost liczby ludności odbywał się na drodze przyrostu naturalnego.


Przyrost naturalny w powiecie:

RokUrodzeniaZgonyPrzyrost
19571186265921
1960935214721
19638322321200
1965694205489
1968658220438
1971705261444
1973788279503


Tak więc obserwujemy spadek przyrostu naturalnego, który w 1957 roku wynosił 29%., w 1960 - 20,7%, a najniższy zanotowano w 1968 roku - 11,8%.

W latach 70 tych powszechne stało się zjawisko migracji ze wsi do miast. W 1957 roku ludność wiejska stanowiła 55,2% mieszkańców powiatu, natomiast w 1976 roku już tylko 38,2% (w danych z 1976 nie uwzględniono Przemkowa, który ubył z województwa zielonogórskiego; dane dotyczą terenu powiatu zlikwidowanego przez reformę administracyjną).


Struktura wiekowa w powiecie rok 1960:

WiekLiczba mieszkańców
0-44944
5-94912
10-144108
15-191825
20-242738
25-292875
30-342878
35-392646
40-441422
45-491611
50-541550
55-591292
60-64974
65-69568
70 i więcej757
Nieustalony23


Struktura płci w mieście:

RokOgółemMężczyznKobiet
1960874242214521
19701024650325214
19771296363826581


Ważnym elementem kształtującym szprotawskie społeczeństwo była struktura zatrudnienia. Widocznie rosła liczba zatrudnionych w przemyśle kosztem liczby osób pracujących w rolnictwie.


Rok% zatrudnionych w rolnictwie
195067
196051,7
197012,2


Zatrudnienie w powiecie (czynni zawodowo):

Rok195019601971
Przemysł186637715945
Rolnictwo817074451509
Administracja, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, wymiar sprawiedliwości543242221
Oświata, kultura170454767
Ogółem122071574512358


Ciągle spadał odsetek robotników bez pełnego wykształcenia podstawowego, który spadł z 33,4% do 13,9%. Wśród pracowników umysłowych w roku 1977 11,7% posiadało wykształcenie wyższe, 83% średnie.


Pracownicy umysłowi 1977 rok:

WyszczególnienieLiczba zatrudnionych% w stosunku do ogółu czynnych zawodowo% w stosunku do ogółu danej grupy społeczno - zawodowej
Ogółem200226,5100
Inżynierowie931,24,6
Technicy4385,821,7
Nauczyciele2162,910,8
Lekarze370,51,9
Ekonomiści1842,49,2
Pozostali103413,751,8