Banki w Szprotawie

W Szprotawie do 1945 roku funkcjonowały trzy banki:

Najstarszym była Miejska Kasa Oszczędności (Stadtsparkasse zu Sprottau), założona jeszcze w XIX wieku. Kasa prowadziła rachunki oszczędnościowe głównie mieszkańców miasta i powiatu, jej siedzibą był budynek w rynku, w którym dziś mieści się BZ WBK.

Drugim bankiem było Towarzystwo Bankowe (Bankverein Sprottau). TB urzędowało w jedynym do dziś ocalałym budynku przy ulicy I Armii (Friedrichstrasse, wcześniej ul. Żydowska).

Trzecim był Deutsche Bank (ul. Odrodzenia, budynek dzisiejszej przychodni). Towarzystwo Bankowe i Deutsche Bank obsługiwały głównie zakłady i firmy z powiatu. Mówiło się o nich „instytucje kredytowe”, choć prowadziły one także rachunki oszczędnościowe.

Szprotawskie banki obracały dużymi pieniędzmi, głównie dzięki bogatym firmom z tutejszego terenu. Działały nieprzerwanie niemal do końca wojny. Wkraczające do Szprotawy wojska radzieckie zastały jednak puste sejfy, gdyż pieniądze z nich wywieziono w nieznanym kierunku.