Biografie mieszkańców >> Jakob Nickel

Z pochodzenia Ślązak, przez większą część życia związany ze Szprotawą, gdzie pracował jako kuśnierz, z zamiłowania był bartnikiem. W 1568 roku w Zgorzelcu wydano jego książkę poświęconą pszczelarstwu Pt. „Grundlicher Unterricht von den Bienen und ihrer wartung, in Glogischen Furstenhumb, aus warer erfahrung zusammmen geragen von Nickel Jacob”.

Jego książka była podręcznikiem sztuki bartniczej, bardzo potrzebnym na Dolnym Śląsku, gdzie postępował rozwój pszczelarstwa (ze względu na potrzebę wosku do produkcji świec). Jego dzieło było pierwszą tego typu publikacja w języku niemieckim zawierającą wiele bezcennych w ówczesnym czasie wskazówek na temat hodowli i leczenia pszczół.

Samo zainteresowanie pszczelarstwem Jacob odziedziczył po ojcu i dziadku, którzy posiadali pod Szprotawą gospodarstwo rolne i pasiekę. Oddany jednak został na naukę rzemiosła kuśnierskiego do starszego cechu Hansa Scheriebera. W 1531 roku wyjechał na Morawy. Po 4 latach powrócił jednak do Szprotawy i ożenił się z panną z zamożnej mieszczańskiej rodziny. W późniejszym czasie dorobił się znacznego majątku na handlu ziemia i nieruchomościami. Po wyposażeniu trojga swoich dzieci w majątki ziemskie wyruszył na wędrówkę po kraju (zwiedził Pomorze, Meklemburgię i Morawy).

W 1564 roku jego nazwisko figurowało w aktach jako rzemieślnika – kuśnierza, wykonującego swój zawód w Szprotawie. Na pewno posiadł też wzorową pasiekę. Zmarł w 1576 roku. Przed 1945 roku jego imię nosiła dzisiejsza ulica Chrobrego.