Biografie mieszkańców >> Mistrz z Gościszowic

Nieznany z imienia i nazwiska artysta – rzeźbiarz, malarz działający na Śląsku w okolicach Żagania i Szprotawy. Posiadał duży warsztat, zaopatrujący w malowidła północno - zachodni Śląsk i Wielkopolskę, jednak wpływy jego warsztatu sięgały o wiele dalej, nawet do okolic Drezna i do Brandenburgii.

Pierwszym głównym dziełem jego warsztatu jest ołtarz Katarzyny Aleksandryjskiej w Gościszowicach datowany na lata 1499 – 1507. Wiadomo, że Mistrz tworzył na przestrzeni 20 lat, ołtarze jego autorstwa można podziwiać m. in. W Gościszowicach (ołtarz główny), Dzikowicach (ołtarz główny – penaptyk), Chichach, Mycielinie, Koninie Żagańskim, Wichowie, Kaliszu (ok. 1510), Szymocinie (figurki ołtarzowe). Analitycy jego twórczości uważają, że był artystą doskonale znającym swoje rzemiosło i najpewniej zaznajomionym z wrocławskim środowiskiem artystycznym.

Prawdopodobnie wcześniej przebywał w południowych Niemczech, bądź zetknął się z wpływami tego środowiska we Wrocławiu. Styl Mistrza cechuje późnogototycki ekspresjonizm. źródłem stylu była twórczość M. Wolgemuta oraz anonimowego malarza wrocławskiego zwanego Mistrzem lat 1486–87. Mistrz z Gościszowic przyczynił się do rozwoju tutejszej sztuki rzeźbiarskiej w ówczesnym okresie.