Polski Deutsch Francais
Obiekt specjalny planCyframi na planie oznaczono:

1. Wjazd na teren obiektu z zewnątrz.

2. Budynek sztabu.

3. Kino.

4. Sauna.

5. Pole ćwiczeń.

6. Chlew.

7. Wjazd do drugiej strefy pierwszy płot pod napięciem.

8. Budynki wartownicze.

9. Bunkier schron dowództwa.

10. Kanał do naprawiania pojazdów.

11. Kotłownia.

12. Garaże.

13. Wjazd do trzeciej strefy.

14. Magazyn kryty ziemią.

15. Magazyny.

16. Stacja pomp.

17. Garaże a w nich ukryte pomieszczenia szkoleniowe.

18. Szpital.

19. Wiata.

20. Wjazd do czwartej strefy płot pod napięciem.

21. Rampy wyładunkowe.

22. Magazyn.

23. Bunkier atomowy.


Niezależny Serwis Miejski www.szprotawa.org.pl
© 2005-2015 Wszelkie prawa zastrzeżone.
GFX © 2009 - Tomek.
Partner serwisu: www.szprotawa.info
Wykorzystywanie materiałów wyłącznie za zgoda autorów strony.
Niezależny Serwis Miejski nie jest związany finansowo ani organizacyjnie z żadną organizacją miejską, samorządową czy inną.