POLSKI DEUTSCH ENGLISH

Obiekt specjalny plan
Cyframi na planie oznaczono:

1. Wjazd na teren obiektu z zewnątrz.

2. Budynek sztabu.

3. Kino.

4. Sauna.

5. Pole ćwiczeń.

6. Chlew.

7. Wjazd do drugiej strefy pierwszy płot pod napięciem.

8. Budynki wartownicze.

9. Bunkier schron dowództwa.

10. Kanał do naprawiania pojazdów.

11. Kotłownia.

12. Garaże.

13. Wjazd do trzeciej strefy.

14. Magazyn kryty ziemią.

15. Magazyny.

16. Stacja pomp.

17. Garaże a w nich ukryte pomieszczenia szkoleniowe.

18. Szpital.

19. Wiata.

20. Wjazd do czwartej strefy płot pod napięciem.

21. Rampy wyładunkowe.

22. Magazyn.

23. Bunkier atomowy.


Niezależny Serwis Miejski
www.szprotawa.org.pl & www.szprotawa.org
ZESPÓŁ SZPROTAWA.ORG.PL 2005-2015
Wykorzystywanie materiałów wyłącznie za zgoda autorów strony !!!