Historia
Turystyka
Przyroda
Miasto
Wokół miasta
Biblioteka
MKS Sprotavia

Ostoja przyrody


Ostoja znajduje się we wschodniej części lotniska, przy ulicy Leśnej. W jej skład wchodzą oczka wodne, rów leśny zasilający je w wodę, a także obiekty militarne położone w ich pobliżu. Ostoja jest miejscem, którego szczególnym celem jest ochrona rzadkich gatunków roślin i zwierząt.


Są to okazy żyjące głównie w zabagnionych stawach, np. błotniak stawowy, ptak z gatunku drapieżnych, bąk z gatunku czaplowatych oraz wiele innych. W okolicznym lesie żyją sarny i dziki. Bunkier dowodzenia jest miejscem zimowania setek motyli z gatunku pawików oraz ciem. Zimują w nim także nietoperze.Roślinność reprezentują m.in. wrzosowiska, torfowiska oraz kilka zespołów roślinności wodno – szuwarowo – błotnej. Obszar zarasta powoli drzewami z dominacją sosny i brzozy.

Powstanie stawów było związane z budową lotniska. Wydobywano tam piach pod maskowanie bunkrów i schronów. Dodatkowo usypywano wały ziemne. Stawy mogły pełnić także funkcję maskującą gdyż w ich pobliżu przebiegała wschodnia granica lotniska. Dodatkowo ulokowano tam strefę specjalną z bunkrem dowodzenia. Przez okres pobytu wojsk radzieckich stawy były zatruwane produktami chemicznymi (głównie ropą i produktami ropopochodnymi), które przesiąkały z podziemnych zbiorników. Z biegiem czasu odzyskują one swój naturalny wygląd.


Ostoja jest miejscem nadającym się do wypoczynku, wędkarze mogą poławiać ryby. Wieczorami można usłyszeć kukułki. Oprócz atrakcji przyrodniczych miłośnicy obiektów militarnych mogą zwiedzić bunkier dowodzenia, w którym kiedyś znajdowały się liczne pomieszczenia mieszkalne, szkoleniowe oraz wentylacyjne. Zimą można tam spotkać nietoperze.

Wypoczywając należy jednak pamiętać o tym, aby nie zaśmiecać terenu. W okolicy ostoi przepływa Kamienny Potok. Przy nim mają swoje siedliska bobry, czego niezbitym dowodem są liczne podgryzione przez nie drzewa. Potok stanowił kiedyś granicę lotniska. Pojawienie się tam bobrów świadczy o poprawie stanu środowiska naturalnego.


Serwis miejski www.szprotawa.org.pl & www.szprotawa.org
ZESPÓŁ SZPROTAWA.ORG.PL 2005-2015
Wykorzystywanie materiałów za zgoda autorów strony!!!