Historia
Turystyka
Przyroda
Miasto
Wokół miasta
Biblioteka
MKS Sprotavia

Infrastruktura rowerowa


Na terenie gminy stopniowo postępuje rozwój infrastruktury rowerowej. Wpisuje się to w ogólny trend wykorzystywania ekologicznych środków transportu zarówno w życiu codziennym, jak i w celach rekreacyjnych. Zwiększanie liczby dróg i ścieżek rowerowych wpływa na zwiększenie zainteresowania tym środkiem transportu. Niniejszy artykuł stanowi omówienie tego, co zostało dokonane w tym aspekcie, mocnych i słabych stron rozwiązań już istniejących. Odnosi się także do zamierzeń dotyczących rozwoju tej sieci. Artykuł będzie opisywał odcinki przeznaczone dla rowerzystów odseparowane od ruchu kołowego.

Pierwszy ciąg pieszo - rowerowy ul. NowaPierwszym miejscem, gdzie na terenie gminy powstał odcinek ruchu wyodrębniony typowo dla użytkowników rowerów jest ciąg przy nowo budowanej drodze dojazdowej na teren dawnego lotniska w Wiechlicach (ul. Nowa). Dzięki realizowanej tam inwestycji w 2003 roku oddano do użytku jezdnię wraz z oświetleniem oraz chodnikami i wydzielonym ciągiem rowerowym. Ten odcinek posiada nawierzchnię z kostki betonowej koloru czerwonego i pierwotnie prowadził od naprawy samochodowej przy ul. Warszawskiej do ul. Przemysłowej w Wiechlicach. Jego zaletą było odseparowanie użytkowników rowerów od ruchu samochodowego, dzięki oświetleniu poruszanie w godzinach nocnych i wieczornych stało się bezpieczniejsze. Wadą istniejącą do dzisiaj jest brak wydzielonej infrastruktury pieszo - rowerowej przy drodze krajowej nr 12, co powoduje, że użytkownicy rowerów muszą korzystać z jezdni wraz z ruchem pojazdów, mają także do wyboru korzystanie z nieutwardzonego pobocza, co jest bezpieczniejsze, ale niezbyt komfortowe. Dodatkowo ten odcinek jest nieoświetlony i aby zjechać w kierunku ul. Nowej trzeba wykonać skręt w lewo na ruchliwej drodze. Na razie nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie doszło do zmian w tym newralgicznym miejscu. Szkoda, szczególnie, że z tego odcinka korzysta wielu pieszych i rowerzystów, bo tedy prowadzi najkrótsza droga z osiedla mieszkaniowego położonego na terenie dawnego lotniska do miasta. Mało tego, na terenie lotniska funkcjonuje strefa przemysłowa, więc na tym odcinku przemieszczają się pracownicy dojeżdżający do pracy w strefie. Na koniec trzeba dodać, że ciąg pieszo - rowerowy został w 2012 roku przedłużony w drugą stronę tj. na terenie lotniska. Tutaj wraz z przebudową ul. Jesionowej oprócz zabudowy nowej nawierzchni dokonano także budowy ciągu rowerowo - pieszego wykonanego z kostki betonowej.

Ciągi pieszo rowerowe na terenie miastaW tej szerokiej kategorii mieszczą się wytyczone kilka lat temu ciągi pieszo - rowerowe prowadzące po chodnikach przy ulicach: Sobieskiego, Most 1000 - lecia, Niepodległości, Basztowej (park), Kozaka (park i częściowo wzdłuż ulicy), Kościuszki. Powodem ich wytyczenia miało być podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów. Niestety jest to rozwiązanie nietrafione, gdyż odseparowano użytkowników jednośladów od ruchu pojazdów, a zepchnięto ich na chodniki, gdzie szczególnie w niektórych miejscach może dochodzić do kolizji z ruchem pieszych. Ciągi te mają zróżnicowaną nawierzchnię, spora część składa się z nawierzchni z kostki betonowej, są jednak miejsca, gdzie przejeżdża się po nawierzchni ze starych płyt betonowych (koło samolotu przy ul. Sobieskiego). Ciągi zostały wytyczone niskokosztowo poprzez ustawienie oznakowania pionowego i wymalowanie poziomego. Nie dokonywano żadnych inwestycji w nawierzchnię, czy obniżenie krawężników. Po kilku latach oznakowanie poziome w większości stało się nieczytelne. Oznakowanie pionowe, które pozostawiało wiele do życzenia też jest systematycznie niszczone. W ocenie autora artykułu należy się poważnie zastanowić nad ich istnieniem. Jeżeli mają zostać zachowane, należy uzupełnić luki w oznakowaniu pionowym i poziomym, jak również podjąć szereg inwestycji mających na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu zarówno rowerzystów, jak i pieszych poprzez poprawę nawierzchni na ul. Sobieskiego, wymalowanie czytelnych przejazdów rowerowych na jezdniach stycznych z ciągami, ustawienie czytelnego oznakowania poziomego, likwidację słupów innej infrastruktury utrudniającej przejazd, czy wysokich podjazdów. Na dzisiaj ta infrastruktura wpływa bardziej odstraszająco niż zachęcająco do korzystania z niej. Zastosowane oznakowanie poziome polegające na ustawieniu znaku C13/C16 w różnych kombinacjach, powinno się zastąpić znakiem c16 droga dla pieszych i z dodaniem poniżej tabliczki t 22 nie dotyczy rowerów. Dzięki takiej konstrukcji, nie ma wtedy obowiązku korzystania z chodnika, jednak dla osób chcących poruszać się razem z pieszymi tworzy się taką możliwość. Zastosowanie znaków nakazu powoduje, że za poruszanie się jednią rowerzyście grozi mandat karny.

Więcej zdjęć można obejrzeć tutaj.

Ciąg pieszo rowerowy miedzy Szprotawą a MałomicamiJest to oddany pod koniec roku 2016 (oficjalne otwarcie miało miejsce w roku 2017) asfaltowy ciąg pieszo rowerowy biegnący wzdłuż drogi powiatowej między Małomicami a Szprotawą. W Małomicach łączy się on z istniejącym ciągiem wzdłuż ul. Chrobrego. Droga pieszo - rowerowa jest wyposażona w miejsce do odpoczynku położone mniej więcej w połowie drogi. Dodatkowo zabudowano oświetlenie uliczne, co poprawia bezpieczeństwo. Wykorzystanie nawierzchni asfaltowej poprawia komfort przejazdu. Jest to jak dotąd najlepiej wykonany odcinek drogi dla rowerów na terenie gminy Szprotawa.

Zdjęcia z budowy ciągu można obejrzeć tutaj.

Zdjęcia ukończonego ciągu są dostępne tutaj.


Serwis miejski www.szprotawa.org.pl & www.szprotawa.org
ZESPÓŁ SZPROTAWA.ORG.PL 2005-2015
Wykorzystywanie materiałów za zgoda autorów strony!!!