Historia
Turystyka
Przyroda
Miasto
Wokół miasta
Biblioteka
MKS Sprotavia

Epizody historyczne


W tym dziale prezentujemy ciekawe wątki z historii Szprotawy:

1. Szprotawa po II wojnie światowej - rok 1945.
Wojska Pierwszego Frontu Ukraińskiego 14 lutego 1945 roku wyzwoliły Szprotawę. W maju pojawili się w Szprotawie pierwsi osiedleńcy pochodzący głównie z woj. Poznańskiego oraz powracający z niewoli i robót przymusowych. W tym czasie przybył do Szprotawy Pełnomocnik Rządu...

2. Cechy rzemieślnicze w Szprotawie.
Cechy były stowarzyszeniami wzajemnej pomocy i obrony w obrębie jednego rzemiosła. Inaczej nazywano je bractwami lub kompaniami. Kupców zrzeszały tzw. Gildie. Szprotawskie cechy istniały już pod koniec XIII wieku...

3. Wielkie pożary miasta.
Pożary to jedna z wielkich sił niszczących od wieków zagrażających człowiekowi. W historii świata wspomina się o wielkich pożarach (np. wielki pożar Rzymu w 64 roku), są one także wpisane w dzieje wielu miast średniowiecznych. Szprotawa nie była w tym względzie wyjątkiem, ogień niszczył ją wielokrotnie...

4. Czarna karta szprotawskiej historii.
Pod koniec lat 40-tych XX wieku nastąpiła rozbudowa Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Prowadziło no nadzór przeróżnych środowisk. W całej Polsce zapanowała atmosfera podejrzliwości. Z większym impetem przystąpiono do zwalczania wrogów socjalizmu, co doprowadziło do nieuzasadnionych represji i łamania prawa.
Do takiej sytuacji doszło w Szprotawie 17 sierpnia 1950 roku...

5. Pierwotna Szprotawa polska czy niemiecka?
Najdawniejsza przeszłość miasta i jego okolic związana jest z polskością. Przynależność okolic Szprotawy do słowiańskich plemion pogańskich potwierdziły źródła pisane z IX i X wieku (tzw. Geograf Bawarski). Śląski Niemiec, historyk Joachim Cureus pisał w 1571 roku, że nazwa Szprotawa...

6. Banki w Szprotawie przed i w czasie wojny.
W Szprotawie do 1945 roku funkcjonowały trzy banki:
Najstarszym była Miejska Kasa Oszczędności (Stadtsparkasse zu Sprottau), założona jeszcze w XIX wieku. Kasa prowadziła rachunki oszczędnościowe głównie mieszkańców miasta i powiatu, jej siedzibą był budynek...

7. Historia Dolnośląskich Zakładów Odlewniczych w Szprotawie.
Zakład został założony w 1828 roku w leżącej na zachód od Szprotawy miejscowości Iława. Początkowo była to huta żelaza. Niedługo po otwarciu włączono do niej oddział emaliowy. Po roku także w wydział produkcji maszyn rolniczych. W 1870 r doprowadzono do zakładu bocznicę kolejową od stacji...


Serwis miejski www.szprotawa.org.pl & www.szprotawa.org
ZESPÓŁ SZPROTAWA.ORG.PL 2005-2015
Wykorzystywanie materiałów za zgoda autorów strony!!!