Historia
Turystyka
Przyroda
Miasto
Wokół miasta
Biblioteka
MKS Sprotavia

Kalendarium


Kalendarium szprotawskich wydarzeń historycznych.

990

Przyłączenie Dziadoszan do państwa Polan

1000

Bolesław Chrobry szykuje się do powitania cesarza Ottona III pielgrzymującego z Rzymu do Gniezna do grobu św. Wojciecha.

W Grodzie Ilua – Iława dochodzi do spotkania Bolesława Chrobrego z Ottonem III.

1000-1220

Gród Ilua – Iława jako Ylavia Slavica staje się ważnym punktem na szlaku handlowym z Halle–Lipsk-Mużaków (Łęknica-Bad Muskau)-Trzebiel, Żary, Żagań-Iława-Głogów, Wschowa, Kościan, Poznań, Gniezno.

1263

Nadanie praw miejskich osadzie Sprotav – Szprotawa.

1296

Pierwsza pisemna wzmianka o szprotawskim kasztelanie – Wolfram von Pannewitz.

1304

Odnowienie dokumentu praw miejskich przez Konrada II

Z tego roku pochodzą bite w Szprotawie denary

1314

Księżna Mechtylda, żona Henryka IV Wiernego, sprowadza do Szprotawy siostry Magdalenki pw. ¦w. Marii Magdaleny.

1329

Szprotawa pod panowaniem czeskim

1399

Miasto uzyskuje zezwolenie na zatrudnienie pisarza miejskiego

1421

Jan I potwierdza przywilej menniczy oraz wszelkie prawa i swobody dla Szprotawy.

1422

Pożar miasta

1473

Pożar miasta

1476

W Szprotawskim zamku rezyduje książę Jan II Żagański, miasto pełni funkcje stolicy

1488

Wojska węgierskie Macieja Korwina zdobywają Szprotawę.

1526

Szprotawa znajduje się pod panowaniem austriackich Habsburgów.

1531

Odnowienie kanalizacji miejskiej

1552

Epidemia ospy ( ok. 1400 ofiar )

1573

Ferdynand I zastawia miasto Fabianowi von Schoenaich

1618-1648

W roku rozpoczęcia wojny trzydziestoletniej Szprotawa liczyła 4000 mieszkańców natomiast do zakończenia wojny liczba ta zmniejszyła się do 400 osób.

1641

Oblężenie miasta przez Szwedów i zdobycie w 1642

1657

Ludność miasta i okolic zostaje zdziesiątkowana epidemią czarnej ospy.

1659

Wielka powódź - rzeki Szprotawa i Bóbr dokonują ogromnych zniszczeń.

1666

Miasto jest zadłużone, a jego posiadłości mają być licytowane

1667

Cesarz Leopold I zabrania egzekucji miasta i nakazuje utworzenie komisji transakcyjnej

1672

W mieście wybucha wielki pożar, zniszczeniu ulega ponad 90% miasta.

1702

Pożar miasta a następnie powódź

1741

Szprotawa pod panowaniem Prus

1747

Otwarcie Kościoła Ewangelickiego

1794

Powstanie Kościuszkowskie i bunty chłopów ogarniają okolice Szprotawy.

1803

Oświetlenie głównych ulic miasta

1804

Wielka powódź

1806 – 1813

Czasy napoleońskie

1806-1884

W tym czasie żył Rudolf Konstantyn Laube. Była to wybitna postać zarówno w historii Szprotawy jak i w historii literatury niemieckiej.

1810

Ostatni dzień zakonu Magdalenek w Szprotawie

1811

Cmentarz wokół kościoła katolickiego zamieniony zostaje na plac

1812

W okolicach miasta koncentrują się olbrzymie ilości wojsk napoleońskich przed wyprawą na Rosję.

1813

27 maja – bitwa o Szprotawę

1826

Rozebranie bramy głogowskiej

1828

Otwarcie huty na Nowinach

1829

Zamknięcie cmentarzy: św. Grzegorza (dzisiejszy park przed Łaźnią) i Hospitalorwerke (dziś ul. Sienkiewicza)

1849

Powstanie sądu szlacheckiego i powiatowego

1852

Utworzenie szpitala miejskiego

1854

Uchwalenie statutu miasta

1858

Budowa Szpitala

1879

W nowo zbudowanych koszarach w północnej części miasta powstaje garnizon artyleryjski.

1881

Znika ostatni drewniany budynek

1890

Budowa poczty w Szprotawie.

1894

Budowa gazowni i sieci gazowniczej dla celów bytowych i oświetleniowych.

1897

Wielka powódź

1908

Następuje rozwój połączeń kolejowych Szprotawy, Małomic, Przemkowa z siecią kolejową na Dolnym ¦ląsku oraz Berlina i portów niemieckich.

1909

Ma miejsce wielka parada pododdziałów 17 pułku artylerii konnej na placu obok ratusza.

1910-1911

Powstaje fabryka tekstylna, wytwórnia wag dziesiętnych, manufaktura świec a także wytwórnia tektury i papieru.

1914 – 1918

I wojna światowa, obóz jeniecki na lotnisku.

1924

Włączenie Iławy w skład miasta

1932

Ma miejsce nowy podział administracyjny Niemiec – Szprotawa staje się silnym powiatem szprotawsko-żagańskim z siedzibą landrata-starosty.

1933 – 1945

Szprotawa w III Rzeszy, rozebranie synagogi szprotawskiej, przemianowanie ulicy Jedenstrasse

1938

Powódź w mieście

1939

1 września – Ze szprotawskiego lotniska startują samoloty bombardujące polskie miasta

1939-1945

W Szprotawie i okolicach pracuje ok. 3000 robotników. Są to jeńcy pracujący w takich działach gospodarki jak: rolnictwo, przemysł, usługi oraz budownictwo.

1945

12 luty – Wysadzenie pasa startowego i znajdujących się na nim samolotów. Pierwsi żołnierze radzieccy wkraczają do miasta. Walki na wschodzie miasta

14 lutego wojska I Frontu Ukraińskiego zajmują miasto ustanawiając przy tym wojskową komendanturę miasta.

do maja – Szprotawa na skutek podpaleń i grabieży zostaje zniszczona w 55 %

23 czerwca – protokolarne przejęcie miasta od władz wojskowych.

1 września - otwarcie pierwszej polskiej szkoły

22 października - uruchomienie fabryki świec

1946

styczeń - rozpoczęcie nauki w Gimnazjum Ogólnokształcącym

29 maj - Urząd Pełnomocnika na Obwód 37 zostaje przekształcony w Starostwo Powiatowe w Szprotawie

22 lipiec - uruchomienie Szpitala Powiatowego przy ulicy Parkowej (50 łóżek)

11 sierpnia w Szprotawie powołano pierwszą Miejską Radę Narodową.

1947

14 kwietnia - rozpoczęto prace nad uruchomieniem Dolnośląskich Zakładów Odlewniczych, pierwszą produkcję zakład zdał we wrześniu tego samego roku.

wrzesień - rozpoczyna pracę Liceum Rolnicze w Szprotawie

1950

7 lipca powiat szprotawski zostaje włączony do nowego województwa zielonogórskiego.

21 grudzień - otwarcie nowo wybudowanych obiektów fabryki Milana

1953

22 lipiec - otwarcie odbudowanego Szpitala Powiatowego (210 łóżek)

1954

styczeń - prace rozpoczyna Powiatowy Dom Kultury

1958

lipiec - największa po wojnie powódź w mieście, wylewy Bobru i Szprotawy spowodowały zalanie niżej położonych ulic oraz zniszczenie 3 mostów

1960

24 czerwca odsłonięty zostaje obelisk pamiątkowego spotkania Bolesława Chrobrego z Ottonem III w Iławie.

1961

pierwszy rok nowego budownictwa w mieście

1962

22 lipiec - otwarcie nowo wybudowanego stadionu miejskiego przy ul. Sobieskiego

1963

luty - liczba mieszkańców Szprotawy przekroczyła 10 tys. osób.

22 lipiec - oddanie do użytku nowego dworca kolejowego

12 października - odsłonięcie pomnika wdzięczności przy ul. Niepodległości

1965

1 czerwiec – utworzenie rezerwatu Buczyna Szprotawska

1 września - otwarcie nowo wybudowanej 15 izbowej szkoły w Szprotawie ul. Kopernika.

1975

Nastąpiła likwidacja powiatów. Powiat Szprotawa zostaje ograniczony z funkcji administracyjnych i społeczno-gospodarczych.

1977

Sierpień – Kolejna wielka powódź. Poziom wody w Bobrze wynosi 4,70 m.

1982

Liczba mieszkańców miasta wzrasta do 12.116 osób.

1986

31 stycznia Szprotawa zajmuje III miejsce w konkursie „Mistrz Gospodarności”.

1992

Wrzesień – Wojska Radzieckie opuszczają Szprotawę

1993

17 sierpnia o godzinie 12.00 rozlega się hejnał szprotawski, którego kompozytorem jest pan Zdzisław Głowacki.

1995

14 luty - Uroczyste obchody 50 rocznicy powrotu Ziemi Szprotawskiej do macierzy

20 kwietnia - Szprotawę odwiedza przewodniczący Parlamentu Europejskiego Klaus Hansch

1996

17 maja - podpisanie porozumienia o współpracy i przyjaźni miedzy Szprotawą a Gevelsbergiem

1997

8 - 16 lipiec – Wielka powódź - fala powodziowa o wysokości 432 cm.

18 lipiec - 1 sierpień - II fala wysokości 486 cm

1998

1 stycznia - Szprotawa zostaje włączona w skład powiatu żagańskiego i województwa lubuskiego. Starania o odzyskanie powiatu nie powiodły się.

1999

Upadek Dolnośląskich Zakładów Odlewniczych

2000

Obchody jubileuszu spotkania Ottona III z Bolesławem Chrobrym w grodzie Iława.

2001

Październik – Oddanie do użytku obwodnicy miasta

2002

Październik – Zawieszenie kursów osobowych PKP

2003

Październik – Autobusy MZK Żagań kursują do Szprotawy

2004

1 Maja – Szprotawa w Unii Europejskiej

2005

14 luty – Start niezależnego szprotawskiego serwisu www.szprotawa.abc.pl
(obecnie szprotawa.org.pl) utworzonego z okazji 60 lecia zdobycia Szprotawy i przyłączenia jej do Polski.

2006

10 grudzień - dzięki staraniu samorządu województwa lubuskiego wznowiono kursy pasażerskie na odcinku Niegosławice - Żagań, stało się to możliwe dzięki zakupowi spalinowego zespołu trakcyjnego SA 133 003


Serwis miejski www.szprotawa.org.pl & www.szprotawa.org
ZESPÓŁ SZPROTAWA.ORG.PL 2005-2015
Wykorzystywanie materiałów za zgoda autorów strony!!!