Powiat ogłosił przetarg na budowę chodnika w Przecławiu

dodano: 2016-02-10 12:12:40, autor: Redakcja, źródło: szprotawa.org.pl

Starostwo Powiatowe ogłosiło przetarg na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1056F w miejscowości Przecław w gminie Niegosławice.Czas na składanie ofert upływa 19 lutego 2016 roku. Jak można wyczytać z dokumentacji przetargowej aktualnie w miejscu planowanej przebudowy przebiega ciąg pieszy o nawierzchni mieszanej gruntowo-tłuczniowej. Istniejące zjazdy do posesji i na drogi gruntowe posiadają nawierzchnię utwardzoną kruszywem łamanym oraz bitumiczną. Całość niezbędnego terenu dla potrzeb realizacji zadania znajduje się w pasie drogi powiatowej nr 1056F. Zadanie obejmuje przebudowę nawierzchni ciągu pieszego i zjazdów na nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm. Chodnik w planie będzie posiadał szerokość od 1,5m oraz szerokości zmienne w miejscach odtworzenia istniejącej geometrii. Chodnik będzie przylegał do krawędzi jezdni. Na całej długości trasy planuje się ustawienie krawężników betonowych. Projektuje się światło krawężnika 12cm, na obniżeniach 3cm. Krawężniki betonowe 15x30cm oraz na obniżeniach 15x22cm i 15x22/30cm. Profil podłużny chodnika zostanie dopasowany do istniejącego spadku podłużnego jezdni drogi powiatowej. Planuje się chodnik o jednostronnym spadku poprzecznym równym 2,0% (kierunek zgodnie z PZT), ograniczony obrzeże/krawężnik.

To nie jedyna przebudowa ciągi pieszego jaka była planowana do realizacji w 2016 roku. Starostwo ogłosiło także przetarg na przebudowę ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 1059F w miejscowości Dzikowice. Niestety to postępowanie zostało unieważnione z powodu wady dokumentacji technicznej dotyczącej tego postępowania uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Nieprawidłowości w szprotawskiej oświacie z okresu lat 2017 i 2018

dodano: 2021-04-08 13:17:08, autor: Redakcja, źródło: Urząd Miejski Szprotawa

Jak informuje serwis Urzędu Miejskiego po wnikliwej analizie arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych, które zostały przygotowywane, przedłożone i zatwierdzone w latach poprzednich zostały stwierdzone nieprawidłowości.Przeczytaj więcej...
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Na terenie paleoparku można korzystać z WiFi

dodano: 2021-03-18 09:12:50, autor: Redakcja, źródło: Urząd Miejski Szprotawa

Jak informuje serwis Urzędu Miejskiego na terenie paleoparku przy ul. Niepodległości można korzystać z bezpłatnego dostępu do bezprzewodowego Internetu.Przeczytaj więcej...
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Pomoc psychologiczna dla mieszkańców

dodano: 2021-03-18 09:08:43, autor: Redakcja, źródło: Urząd Miejski Szprotawa

Na terenie gminy istnieje możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej w czasie epidemii koronawirusa.Przeczytaj więcej...
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Punkt drive-thru

dodano: 2021-03-18 09:03:27, autor: Redakcja, źródło: Urząd Miejski Szprotawa

Szprotawa ma własny punkt, w którym osoby z podejrzeniem koronawirusa mogą zrobić stosowane badanie.Przeczytaj więcej...
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.