Szlaki turystyczne >> Szlak wzdłuż kolejki Szprotawa - Zielona Góra

Szlak wzdłuż kolejki Szprotawa - Zielona Góra. Liczy sobie ponad 40 kilometrów długości. Jest oznakowany żółtymi znakami. W Szprotawie rozpoczyna się koło dworca kolejowego i dalej prowadzi wzdłuż ul. Kopernika, następnie skręca w ul. Przejazdową. Dalej przebiega wzdłuż drogi do Kartowic, następnie do Witkowa, gdzie tuż koło drogi nasyp kolejki jest bardzo dobrze widoczny, przed samą wsią zachował się mostek nad rowem.

W Witkowie szlak po przecięciu z drogą zaraz na początku miejscowości odbija w ścieżkę, którą kiedyś przebiegała kolejka. We wsi znajduje się budynek stacyjny. Tą polną dróżką szlak prowadzi dalej do Siecieborzyc. W Siecieborzycach przy skrzyżowaniu dawnego torowiska i drogi przez wioskę znajduje się zachowany budynek gościńca kolejowego. W jego pobliżu znajdował się kiedyś peron stacyjny z budynkiem dworca. Dalej szlak prowadzi do Stupułowa, gdzie torowisko kolejki krzyżowało się z torowiskiem kolei państwowej prowadzącym do Kożuchowa. Ponieważ wspomniany teren wykracza poza ramy strony opis przebiegu szlaku zostanie zakończony w tym miejscu.

Mapa:Legenda:

1. Początek szlaku dworzec kolejowy w Szprotawie.
2. Witków mostek nad rowem, przecięcie kolejki z drogą.
3. Siecieborzyce gościniec kolejowy.
4. Stypułów, skrzyżowanie kolejki z koleją do Kożuchowa.