Szlaki turystyczne >> Szlak północny

Szlak północny (znaki czerwone). Szlak prowadzi przez miejscowości leżące na północ i wschód od Szprotawy. Rozpoczyna się we wsi Henryków, gdzie znajduje się zabytkowy pałac wraz z folwarkiem (XVIII wiek). Dalej poruszamy się drogą prowadzącą przez wieś w kierunku Wiechlic. Wiechlice są podzielone na dwie części. Pierwsza leżąca przy wspomnianej drodze to wieś wymieniana już w XIII wieku jako należąca do włości szprotawskich. Tutaj znajduje się zabytkowy pałac należący kiedyś do rodziny von Neumann (XVIII wiek), obecnie w formie zabezpieczonej ruiny. Przy skrzyżowaniu dróg do Niegosławic, Szprotawy i Dzikowic znajdują się 3 zabytkowe kamienne drogowskazy pochodzące z początku XIX wieku. Druga część wsi to dawne lotnisko wojskowe zbudowane przez Niemców (Luftwaffe), następnie przejęte przez Rosjan (149 Dywizja Lotnictwa Bombowego).

Aby ze wsi dojechać do lotniska należy zjechać ze szlaku, na skrzyżowaniu dróg do Niegosławic, Szprotawy, Dzikowic pojechać prosto w gruntową drogę, którą dojedziemy do pasów startowych. Szlak prowadzi do miejscowości Dzikowice. Pierwsza część wioski zwana Meksykiem składa się z kilku domów mieszkalnych leżących w pobliżu przejazdu kolejowego. Na najbliższym skrzyżowaniu szlak skręca w prawo, jednak warto pojechać prosto, aby zwiedzić kościół p. w. Matki Bożej Bolesnej. Obiekt został wzniesiony w XIII wieku z kamienia polnego. Na uwagę zasługuje gotycki portal oraz ołtarz tryptyk z 1505 roku autorstwa Mistrza z Gościszowic. Ponadto jest otoczony murem z bramą z XV wieku.

Powracamy na szlak. Z Dzikowic prowadzi on dalej do miejscowości Gościszowice w gminie Niegosławice. We wsi znajdują się dwór, gotycki kościół. Jest to jedna z najdłuższych wsi w okolicy Szprotawy licząca około 6 kilometrów. Na skrzyżowaniu dróg około 2 kilometrów przed miejscowością należy skręcić w lewo. Dwór leży w pobliżu przebiegu szlaku, aby dojechać do kościoła najlepiej kierować się drogą prowadzącą przez wieś i potem powrócić na szlak. Ten prowadzi dalej do miejscowości Międzylesie. Znajduje się tam pałac zachowany w dość dobrym stanie. Aby dojechać do niego należy na skrzyżowaniu dróg we wsi skręcić w lewo. Dalej szlak prowadzi do miejscowości Długie, najdłuższej wsi w gminie Szprotawa. Tutaj na skrzyżowaniu skręca w lewo. Warto jednak skręcić w prawo na wschodnim krańcu wsi znajduje się zabytkowy pałac (zespół parkowo - pałacowy z XVIII wieku znajdujący się w prywatnych rękach). Ponadto zaraz za skrętem w prawo znajduje się zabytkowa ruina kościoła gotyckiego z kamienia polnego (XIII wiek), który spłonął w 1856 roku. Jadąc szlakiem przejeżdżamy przez większą część miejscowości.

Po drodze mijamy neogotycki kościół p. w. św. Anny. Został on zbudowany w XIX wieku. Nieco dalej po lewej stronie znajduje się dwór z XIX wieku (obecnie w prywatnych rękach). Kolejna miejscowość na trasie szlaku to Siecieborzyce. Była ona podobnie jak Długie, Gościszowice oraz Witków lokowana na prawie niemieckim. Liczy sobie kilka kilometrów długości. Znajduje się tutaj kilka ciekawych zabytków. Pierwszy napotkany to budynek dawnego gościńca kolejowego z czerwonej cegły. Leży ona w miejscu, gdzie nieistniejąca obecnie linia kolejowa Szprotawa - Zielona Góra przecinała drogę. Dalej przy skrzyżowaniu dróg znajduje się gotycki kościół p. w. Matki Boskiej Częstochowskiej. Pochodzi z II poł. XIII wieku. Murowany z kamienia polnego. We wnętrzu wczesnobarokowy ołtarz z 1588 roku. Dalej tuż przy końcu wsi znajduje się zabytkowy pałac wraz z folwarkiem. Całość pochodzi z XVI wieku.

Obiekty zachowane w dość dobrym stanie. Z Siecieborzyc szlakiem kierujemy się do wsi Witków. Tutaj znajdują się 3 zabytki warte uwagi. Pierwszym jest średniowieczna wieża rycerska pochodząca z XIII/XIV wieku. Obecnie znajduje się ona w rękach prywatnych. W jej pobliżu zabudowania folwarczne dawnego PGR u. Tu znajduje się budynek dworu. Kawałek dalej za wcześniej opisanymi obiektami znajduje się gotycki kościół p. w. Matki Boskiej Rokitniańskiej i św. Michała Archanioła. Zbudowany w XIII wieku z kamienia polnego. Aby dojechać do obiektów w Witkowie należy nieco zboczyć ze szlaku jadąc drogą przez wieś. Powracając do szlaku kierujemy się do miejscowości Kartowice, dalej do Szprotawy. W mieście szlak prowadzi ulicami Przejazdowa, Kopernika, Słowackiego, Krasińskiego, Świerczewskiego. Jego bieg kończy się przy budynku Muzeum Ziemi Szprotawskiej.

Mapa:


Legenda:
1. Początek szlaku, zabytkowy pałac we wsi Henryków
2. Zabytkowy pałac Wiechlice
3. Kościół gotycki Dzikowice
4. Dwór Gościszowice
5. Kościół gotycki Gościszowice
6. Pałac Międzylesie
7. Pałac Długie
8. Ruina zabytkowego kościoła gotyckiego Długie
9. Kościół neogotycki Długie
10. Gościniec kolejowy Siecieborzyce
11. Kościół gotycki Siecieborzyce
12. Pałac Siecieborzyce
13. Wieża rycerska Witków
14. Kościół gotycki Witków
15. Zakończenie szlaku Szprotawa Muzeum Ziemi Szprotawskiej.


POWRÓT