Turystyka
Historia
Miasto
Przyroda

1945 - 1975

Lata 1945 - 1975 to okres od przejęcia władzy w mieście przez polską administrację aż do likwidacji szprotawskiego powiatu. Pragniemy tu przedstawić rozwój Szprotawy i zmiany zachodzące w życiu mieszkańców w tym okresie. Wyznaczone daty nie są okresem granicznym. Wiele przytaczanych faktów i danych statystycznych będzie wybiegało poza wyznaczony okres.


1. Struktura ludności
Lata 1945 – 1949 to okres masowej wędrówki ludności. Na tutejsze ziemie przybywali głównie repatrianci, którzy osiedlali się na terenach włączonych do Polski. Od 1950 do 1957 roku obserwujemy, że główną rolę w zasiedlaniu miasta ogrywał przyrost naturalny...

2. Życie kulturalne
W powiecie szprotawskim życie kulturalne najwcześniej rozwinęło się w świetlicach. Pierwsze zakładano już w 1946 roku. Powstało wtedy 9 świetlic (5 w mieście i 4 na wsi). Wraz z procesem rozwoju gospodarki wzrastała także ilość placówek...

3. Przemysł
Szprotawskie zakłady po II wojnie światowej znajdowały się w ruinie.
Ich mienie zostało częściowo zniszczone przez uciekających Niemców, drugą część zabrali jako wojenne łupy Rosjanie. Nic, więc dziwnego, że pierwsze powojenne lata (1945 – 1950) poświęcone były uruchomieni zdewastowanego majątku trwałego oraz...

4. Służba zdrowia
Zapewnienie opieki zdrowotnej mieszkańcom Szprotawy i okolic było jednym z najważniejszych zadań w przywracaniu miasta do życia. Sytuacja była bardzo trudna, po Niemcach pozostał jedynie zdewastowany szpital oraz kilka opustoszałych gabinetów lekarskich...

5. Budownictwo
W 1945 roku w Szprotawie na 1115 domów do zamieszkania nadawało się 756. 208 zostało całkowicie zniszczonych, zaś 142 wymagały dużych nakładów na remonty. W pierwszej kolejności w mieście zaczęto usuwać gruz. Odbudowa miasta trwała wiele lat. W 1952 roku w Szprotawie zakwalifikowano 1872 izby. W roku 1955 obliczono na terenie Szprotawy, Małomic i Przemkowa 25000 m² powierzchni zagruzowanych...

Interaktywne
Społeczności
Wersje historyczne nie obsługują wtyczek społecznościowych.
Lotnisko
Informator
Sport
MKS Sprotavia
Promujemy
Praca
Biblioteka
Wokół miasta
Pogoda
Wersje historyczne nie obsługują aktualnej wtyczki pogodowej.

Serwis miejski www.szprotawa.org.pl & www.szprotawa.org
ZESPÓŁ SZPROTAWA.ORG.PL 2005-2015
Wykorzystywanie materiałów za zgoda autorów strony!!!