Turystyka
Historia
Miasto
Przyroda

Epizody historyczne


W tym dziale prezentujemy ciekawe wątki z historii Szprotawy:

1. Szprotawa po II wojnie światowej - rok 1945.
Wojska Pierwszego Frontu Ukraińskiego 14 lutego 1945 roku wyzwoliły Szprotawę. W maju pojawili się w Szprotawie pierwsi osiedleńcy pochodzący głównie z woj. Poznańskiego oraz powracający z niewoli i robót przymusowych. W tym czasie przybył do Szprotawy Pełnomocnik Rządu...

2. Cechy rzemieślnicze w Szprotawie.
Cechy były stowarzyszeniami wzajemnej pomocy i obrony w obrębie jednego rzemiosła. Inaczej nazywano je bractwami lub kompaniami. Kupców zrzeszały tzw. Gildie. Szprotawskie cechy istniały już pod koniec XIII wieku...

3. Wielkie pożary miasta.
Pożary to jedna z wielkich sił niszczących od wieków zagrażających człowiekowi. W historii świata wspomina się o wielkich pożarach (np. wielki pożar Rzymu w 64 roku), są one także wpisane w dzieje wielu miast średniowiecznych. Szprotawa nie była w tym względzie wyjątkiem, ogień niszczył ją wielokrotnie...

4. Czarna karta szprotawskiej historii.
Pod koniec lat 40-tych XX wieku nastąpiła rozbudowa Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Prowadziło no nadzór przeróżnych środowisk. W całej Polsce zapanowała atmosfera podejrzliwości. Z większym impetem przystąpiono do zwalczania wrogów socjalizmu, co doprowadziło do nieuzasadnionych represji i łamania prawa.
Do takiej sytuacji doszło w Szprotawie 17 sierpnia 1950 roku...

5. Pierwotna Szprotawa polska czy niemiecka?
Najdawniejsza przeszłość miasta i jego okolic związana jest z polskością. Przynależność okolic Szprotawy do słowiańskich plemion pogańskich potwierdziły źródła pisane z IX i X wieku (tzw. Geograf Bawarski). Śląski Niemiec, historyk Joachim Cureus pisał w 1571 roku, że nazwa Szprotawa...

6. Banki w Szprotawie przed i w czasie wojny.
W Szprotawie do 1945 roku funkcjonowały trzy banki:
Najstarszym była Miejska Kasa Oszczędności (Stadtsparkasse zu Sprottau), założona jeszcze w XIX wieku. Kasa prowadziła rachunki oszczędnościowe głównie mieszkańców miasta i powiatu, jej siedzibą był budynek...

7. Historia Dolnośląskich Zakładów Odlewniczych w Szprotawie.
Zakład został założony w 1828 roku w leżącej na zachód od Szprotawy miejscowości Iława. Początkowo była to huta żelaza. Niedługo po otwarciu włączono do niej oddział emaliowy. Po roku także w wydział produkcji maszyn rolniczych. W 1870 r doprowadzono do zakładu bocznicę kolejową od stacji...

Sport
Społeczności
Wersje historyczne nie obsługują wtyczek społecznościowych.
Lotnisko
MKS Sprotavia
Praca
Biblioteka
Wokół miasta
Pogoda
Wersje historyczne nie obsługują aktualnej wtyczki pogodowej.

Serwis miejski www.szprotawa.org.pl & www.szprotawa.org
ZESPÓŁ SZPROTAWA.ORG.PL 2005-2015
Wykorzystywanie materiałów za zgoda autorów strony!!!