Turystyka
Historia
Miasto
Przyroda

Obiekt specjalny plan
Cyframi na planie oznaczono:

1. Wjazd na teren obiektu z zewnątrz.

2. Budynek sztabu.

3. Kino.

4. Sauna.

5. Pole ćwiczeń.

6. Chlew.

7. Wjazd do drugiej strefy pierwszy płot pod napięciem.

8. Budynki wartownicze.

9. Bunkier schron dowództwa.

10. Kanał do naprawiania pojazdów.

11. Kotłownia.

12. Garaże.

13. Wjazd do trzeciej strefy.

14. Magazyn kryty ziemią.

15. Magazyny.

16. Stacja pomp.

17. Garaże a w nich ukryte pomieszczenia szkoleniowe.

18. Szpital.

19. Wiata.

20. Wjazd do czwartej strefy płot pod napięciem.

21. Rampy wyładunkowe.

22. Magazyn.

23. Bunkier atomowy.

Sport
Społeczności
Wersje historyczne nie obsługują wtyczek społecznościowych.
Lotnisko
MKS Sprotavia
Praca
Biblioteka
Wokół miasta

Serwis miejski www.szprotawa.org.pl & www.szprotawa.org
ZESPÓŁ SZPROTAWA.ORG.PL 2005-2015
Wykorzystywanie materiałów za zgoda autorów strony!!!